Általános szerződési feltételek - Opciós Tőzsdei Kereskedés

Általános szerződési feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Interlum Szolgáltató Betéti Társaság, székhely: 1118 Budapest, Povl Bang-Jensen utca 2. C épület 2. lph. IV. em. 3., továbbiakban: Kereskedő) és az elektronikus szolgáltatást igénybe vevő vásárló (a továbbiakban: Vásárló) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (továbbiakban: Felek)

1. Általános adatok

Az OpcioGuru.com / OpcioGuru.hu elnevezésű honlapot (a továbbiakban: honlap) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Ektv.”) alapján szolgáltatóként társaságunk működteti.

Társaságunk Ektv 4. §-ában előírt kötelező adatszolgáltatása a 2. pontban található.

A honlap biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent Vásárlóinkra kockázatot, azonban javasoljuk az alábbi óvintézkedéseket: vírus és spyware védelmi szoftverek használata friss adatbázissal, az operációs rendszer biztonsági frissítéseinek telepítése.

2. Tájékoztató adatok

cégnév: Interlum Szolgáltató Betéti Társaság
székhelye:  1118 Budapest, Povl Bang-Jensen utca 2. C épület 2. lph. IV. em. 3.
telephelye: 1118 Budapest, Povl Bang-Jensen utca 2. C. ép. 2. lph. IV. em. 3.
cégjegyzékszám: 01-06-774067 (vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál)
adószám: 20180795-2-43
statisztikai számjele: 20180795-8559-117-01
bankszámlaszám: 11600006-00000000-45200216 Erste Bank Hungary Zrt.
adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-83618/2015.
képviselője: Nagy Gergely ügyvezető
telefon: +3630-602-6701
e-mail: opcioguru@opcioguru.com
elektronikus ügyfélszolgálat: oktatas@opcioguru.com
telefonos ügyfélszolgálat: +3630-602-6701


3. A megrendelés folyamata és a vásárlás feltételei az interneten keresztül történő megrendelés esetén

Az OpcioGuru honlapon találhatóak megvásárolható oktató anyagok, melyeket a főmenüben és adott aloldalakon lehet megtalálni. Az egyes oktatóanyagokra ráklikkelve megjelenik az adott anyag adatlapja, ahol megtekintheted az adott anyag leírását, a hozzá kapcsolódó tudnivalókat.

Amennyiben szeretnéd megvásárolni az adott anyagot, a leírás végén található megrendelési űrlapot kell mindehhez kitölteni. A vásárláshoz nem szükséges külön regisztráció (az automatikusan létrejön a rendszerben), minden esetben elegendő név, e-mail cím, és a számlázási adatok megadása.

a.) Árak

A honlapon szereplő anyagok közül amelyik ingyenes, ott ennek a ténye külön feltüntetésre kerül. Ellenkező esetben az adott anyag igénybe vételéért minden esetben az ott feltüntetett ellenértéket kell Vásárlóinknak megfizetni. Társaságunk szabadon élhet az árváltoztatás jogával. Az árváltozások akkor lépnek életbe, amikor a honlap felületein online megjelennek. A közölt árak mindenkor nettó +Áfa összegben kerülnek feltüntetésre. Az árak minden esetben a Magyar Köztársaság törvényes fizetőeszközében kerülnek megállapításra.

Amennyiben a Kereskedő minden gondossága ellenére hibás ár kerül a honlap felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. az adott szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os árra, akkor a Kereskedő nem köteles a szolgáltatást hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő eladást, amelynek ismeretében a vásárló elállhat vásárlási szándékától.

b.) A rendelés elküldése

Amennyiben megfelelőnek tartod a kiválasztott szolgáltatást, leellenőrizted a végösszeget, és úgy döntöttél, hogy meg szeretnéd azt vásárolni, megrendelési űrlap végén válaszd ki, hogy banki átutalással vagy bankkártyával szeretnéd kifizetni az összeget. A megrendelési űrlap végén megjelenő "Megrendelem" vagy "Tovább a fizetéshez" gombra kattintva a vásárlás véglegessé válik, a megrendelés elküldésre kerül a Kereskedőnek. A szerződés ezzel a Kereskedő és a Vásárló között létrejön.

4. Fizetési, átvételi információk:

Banki átutalás esetén:

Tekintettel arra, hogy a honlapon szereplő valamennyi szolgáltatás elektronikus oktatóanyag, így annak kiszállítása egyetlen esetben sem szükséges fizikailag. A megrendelést, és annak visszaigazolását követően a Vásárló köteles a vételárat a Kereskedő bankszámlaszámára elutalni (Interlum Bt., ERSTE Bank 11600006-00000000-45200216), a szerződés az átutalással tekintendő teljesítettnek a Vásárló részéről.

A vételárnak a megadott bankszámlaszámra való beérkezését követően a Kereskedő hozzáférést biztosít a megvásárolt oktatóanyaghoz a honlapon, a honlap jobb felső sarkában található „My OpcioGuru Belépés” menüpont alatt. A belépéshez a Kereskedő felhasználónevet és jelszót hoz létre a Vásárlónak, melyet e-mail útján megküld a Vásárló részére. A „My Opcioguru Belépés” menüpontban az átutalás megtörténtét követően munkanapokon 24 órán belül, vagy amennyiben az hétvégére esne, a soron következő munkanapon a Vásárló megtalálja az adott oktató anyagot, melyet megtekinthet korlátlan számú alkalommal és ideig. A Vásárló a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja a teljesítés ezen módon való megtörténtét, már magával az átutalás teljesítésével beleegyezik a teljesítés megkezdésébe.  

Bankkártyás fizetés esetén:

A megrendelési űrlap végén a "Tovább a fizetéshez" gomb megnyomásával átirányításra kerülsz a bankkártya elfogadó partnerünk (Barion) fizetési oldalára. Ott még egyszer ellenőrizheted, hogy az összeg és a vásárolni kívánt termék / szolgáltatás helyes. Ha igen, akkor a szükséges fizetési adatok megadása után a bankkártyád terhelésre kerül, majd ezt követően az éppen megvásárolt termékhez vagy szolgáltatáshoz szükséges jogosultságok és anyagok azonnal elérhetővé válnak a "My OpcioGuru" felületen belül. A további teendőkről egy email útján tájékoztat a rendszer. A Vásárló a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja a teljesítés ezen módon való megtörténtét, már magával a bankkártyás fizetés teljesítésével beleegyezik a teljesítés megkezdésébe.  

A Kereskedő fenntartja magának a jogot, hogy a regisztrációt bármikor indoklás nélkül visszautasítsa, azt bármikor visszavonja bármilyen felhasználói visszaélés esetén, illetve különösen abban az esetben, ha a Vásárló a regisztráció során valótlan, hiányos adatokat ad meg.

A Vásárló bármikor jogosult a regisztrációjának törlését kérelmezni az oldalról írásban (e-mail útján az oktatas@opcioguru.com e-mail címre küldve).

5. A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai

A Kereskedő és a Vásárló között létrejött elektronikus szerződés nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, így az nem kerül iktatásra és későbbiekben papír alapon nem hozzáférhető. A Kereskedő és a Vásárló között létrejött elektronikus szerződés megkötésének nyelve magyar.

Az adott oktatóanyag megrendelésének időpontja az az időpont, amikor megrendelésedet a honlapon keresztül eljuttatod a Kereskedőhöz.  Megrendelésed akkor lép életbe, ha a Kereskedő e-mail-ben visszaigazolja a megrendelésedet. A visszaigazolásnak a megrendeléstől számított 24 órán belül (munkanapokon) kell megtörténni.

Bármilyen kifogás esetén kérjük, vedd fel a kapcsolatot munkatársainkkal. Esetlegesen felmerülő panaszodat az ügyfélszolgálat telefonszámán /+36-30-602-6701/ hétfőtől péntekig 8.00-17.00 óráig illetve írásban, az oktatas@opcioguru.com e-mail címen tudod bejelenteni.

Elérhetőségeinket továbbá a "Kapcsolat" menüpontban is megtalálhatod.

6. Elállási jog, kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

Tájékoztatunk, hogy az Ektv. 29. §-a alapján nem illeti meg elállási jog a Vásárlókat, tekintettel arra, hogy az adott oktató anyagok nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalomnak minősülnek, melyek esetén amint a fogyasztó beleegyezésével megkezdődik teljesítés – amelyhez a Vásárló a 4. pontban foglaltak alapján a belegyezését a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten megadta -, a 20. § szerinti elállási jog elveszik.
Tájékoztatunk, hogy az oktatóanyagok szolgáltatása kapcsán hibás teljesítés fogalmilag kizárt, amennyiben a hozzáférést a Kereskedő megadja az adott anyaghoz, azt a Vásárló használhatja. A Polgári Törvénykönyv alapján fennálló kellékszavatossági igények teljesítése tehát lehetetlen.

Amennyiben még bármilyen hiba fordulna elő, a Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Kereskedővel. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmedet, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogaidat már nem érvényesítheted. Nem minősül a Kereskedő hibájának azon eset, amikor az internet szolgáltatás bármilyen hiányossága miatt nem hozzáférhetőek a megvásárolt anyagok.

Tájékoztatunk továbbá, hogy termékszavatosság jogával szintén nem élhetsz, mivel az ingó dolog hibája esetén érvényesíthető kizárólag, nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom szolgáltatása esetén nincsen ilyen lehetőség.

7. Adatvédelem

Megrendeléskor kizárólag azokat az információkat kérjük Vásárlóinktól, amelyek feltétlenül szükségesek a rendelés lebonyolításához. Ezeket az adatokat kapcsolattartásra, a megrendelések teljesítésére és hírlevél küldésre használjuk fel és harmadik fél számára nem adjuk ki. A vásárlók a megrendelés leadásával hozzájárulnak adataiknak a jelen szerződésben és az Interlum Bt. adatvédelmi politikájában írtakkal összhangban történő kezeléséhez. A megadott adatokat kiemelt biztonsággal, a 2011.évi CXII. törvény előírásainak megfelelően, az érintettek önkéntes hozzájárulásával kezeljük. Ennek ellenére, az internet nyilvánossága miatt előfordulhat, hogy rendszerünkbe idegen behatolások történhetnek, és az adatok illetéktelen kezekbe kerülhetnek. Ilyen esetekben a honlap üzemeltetőjét semminemű felelősség nem terheli.

Az Interlum Bt. ezúton tájékoztat Téged, hogy személyes adataidat a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében a megrendeléstől számított hat évig tárolja. Amennyiben regisztráció során a nevedet, lakcímedet és e-mail címedet megadtad, az Interlum Bt. a későbbiekben tájékoztat aktuális akcióiról és újdonságairól. Adataid megadásával tehát önkéntes hozzájárulásodat /amely bármikor visszavonható/ adod a jelen pontban írtak szerinti megkeresésekhez, továbbá ahhoz, hogy az Interlum Bt. nevedet és e-mail címedet a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig a jelen pontban írtak szerint kezelje és felhasználja. Hozzájárulásodat bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatod az oktatas@opcioguru.com e-mail címen, vagy az Interlum Bt. 1118 Budapest, Povl Bang-Jensen utca 2. C épület 2. lph. IV. em. 3. postacímen. Kérjük, hogy hozzájáruló nyilatkozatodnak esetleges visszavonását akár postai úton, akár e-mailben oly módon tedd meg, hogy abból téged, valamint azt az e-mail címet, amelyre többé nem szeretnél tájékoztató leveleket kapni, egyértelműen azonosítani tudjuk. A törvény előírásai alapján tájékoztatást kérhetsz személyes adataid kezeléséről. Kérheted adataid módosítását illetve azok törlését vagy zárolását. Adatkezeléssel, adattovábbítással kapcsolatos leveledet a lehető leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül írásban megválaszoljuk. Adataid módosítási, törlési vagy zárolási kérelméről mindazokat tájékoztatjuk, akiknek korábban az adatokat adatkezelés céljára továbbítottuk. Amennyiben az adatkezelés módjával nem értesz egyet, a 2011.évi CXII. törvény alapján a Nemzeti Adat és Információszabadság hatósághoz fordulhatsz jogorvoslatért vagy a PTK alapján bíróság előtt érvényesítheted jogaidat. A további, részletes adatvédelmi szabályokat az Adatvédelmi Nyilatkozat tartalmazza.          

8. Fogyasztói kifogás

Amennyiben a Vásárlónak panasza van, azt cégünk 2. pontban írt ügyfélszolgálatán, írásban, vagy személyesen szóban tudja bejelenteni. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Kereskedő a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát
a)    személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Vásárlónak átadni,
b)    telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
a)    a Vásárló neve, lakcíme,
b)    a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
c)    a Vásárló panaszának részletes leírása, a Vásárló által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
d)    a Kereskedő nyilatkozata a Vásárló panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
e)    a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a Vásárló aláírása,
f)    a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
g)    telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

Az írásbeli panaszt a Kereskedő a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a Kereskedő indokolni köteles.

Ha a kifogás rendezésének módja a Vásárló igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben meg kell adni. A jegyzőkönyv másolatát a Vásárlónak át kell adni. Ha a Kereskedő a Vásárló igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a Vásárlót.

9. Békéltető testület

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a Vásárló és a Kereskedő közötti, a szolgáltatás minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Vásárló vagy a Kereskedő kérésére tanácsot ad a Vásárlót megillető jogokkal és a Vásárlót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A Kereskedővel megkötött ügyletekre elsősorban a Vásárló lakóhelye szerint illetékes békéltető testület jogosult. Ennek hiányában pedig a Kereskedő székhelye szerint illetékes békéltető testület a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő független Budapesti Békéltető Testület (székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10., e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu, fax: 06 (1) 488 21 86,  telefon: 06 (1) 488 21 31).

A vásárlók ezen szervezethez fordulhatnak a Kereskedővel való vitás ügyeik rendezése érdekében.

10. Jogszabályi háttér

-    A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
-    A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
-    A 97/2014. (III.25.) Korm. rendelet a kötelező jótállásról szóló Korm. rendeletek módosításáról
-    Az 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

11. Kapcsolódó weboldalak

A honlapon szerepel(het)nek olyan linkek, amelyek az internet olyan idegen weboldalira mutatnak, amelyek nem tartoznak a Kereskedő irányítása és felügyelete alá. Ezek a weboldalak harmadik személyek tulajdonában, kezelésében vannak. Az ilyen weboldalak tartalma semmilyen tekintetben nem képezi az Kereskedő garanciavállalását vagy jóváhagyását az ott nyújtott adatok, információk vonatkozásában. Az Kereskedő nem vállal semmilyen felelősséget vagy szavatosságot az ilyen weboldalakon található információkért, adatvédelmi nyilatkozatért, regisztrációért vagy bármilyen más ott nyújtott tartalomért.

12. Felelősség

A honlapra történő belépéssel, annak használatával illetve a regisztrációval minden Vásárló elfogadja a honlap használatának jelen feltételeit, és elismeri, hogy a honlapot saját felelősségére használja.

A Kereskedő megtesz minden ésszerű intézkedést a honlap biztonságos üzemeltetése érdekében, azonban ezen felül semmiféle felelősséget nem vállal azokért a károkért, amelyek a honlap létezéséből, használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, teljes egészére, vagy csak egy részére vonatkozó – akár előzetes értesítés nélküli – szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításából, a honlapon elérhető tartalmak törléséből eredőben, további vonal-, vagy rendszerhibából, esetlegesen általa hordozott számítógépes vírusokból, valamint kém- és más kártékony programokból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében keletkeztek.

A Vásárlót terheli minden felelősség a honlap használatából eredő, a szolgáltatást igénybe vevő készüléken bekövetkező károsodásért, meghibásodásért és/vagy adatvesztésért, ide értve a számítógépes vírusokból eredő meghibásodást is. A Kereskedő a honlap használatával összefüggésben javasolja, hogy a Vásárlók tegyenek meg minden szükséges óvintézkedést, használjanak vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítsék az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A honlapon történő regisztráció feltételezi a Vásárló részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. A Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

A Vásárló köteles tartózkodni attól, hogy megkíséreljen jogosulatlanul behatolni a honlap felületére, annak szervereire és hálózataiba, vagy más egyéb számítógépes rendszerbe vagy hálózatba, amely a honlaphoz kapcsolódik.

Amennyiben a Kereskedő nem érvényesíti a jelen ÁSZF-ben írt bármely rendelkezést, úgy az nem jelent lemondást a rendelkezés, illetve a benne foglalt jog jövőbeni érvényesítéséről.

13. Egyéb feltételek

Az OpcioGuru rendszert használó Vásárló annak elolvasását és értelmezését követően maradéktalanul elfogadja és egyetért a Kereskedő által biztosított szolgáltatások használatával kapcsolatban jelen felhasználási feltételekkel, továbbá az Adatkezelési nyilatkozatban és a Jogi nyilatkozatban (a továbbiakban Szabályzat) foglaltakkal. Az OpcioGuru rendszer használatának megkezdésével Vásárló ráutaló magatartással elfogadja a Szabályzatban foglaltakat.

A Kereskedő fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatás felületein (kezelőfelület, kiküldött e-mail utolsó sorai, egyéb, jelen pillanatban nem használt vagy nem definiált felületeken) reklámokat vagy személyre szabott ajánlatokat helyezzen el, illetve a Felhasználónak különböző üzleti partnerektől származó direkt e-mailben, SMS-ben és postai küldeményben ajánlatokat küldjön.

A honlap egyes részei során ún. "cookie"-k kerülnek felhasználásra, melyek a Vásárló adatfeljegyzése és a Kereskedő azonosítása és további látogatásainak megkönnyítése érdekében a Kereskedő hardverének merevlemezén és a Felhasználó böngészőjében kerülnek tárolásra. A Vásárló beállíthatja böngésző programjában, hogy értesítést kapjon arról, amennyiben valaki cookie-t kíván részére küldeni, azonban a Vásárló határozhatja meg, hogy azt el kívánja-e fogadni vagy nem. Kereskedő felhívja a figyelmet arra, hogy a cookie-k el nem fogadásakor egyes honlapok működése körében akadály merülhet fel, illetve előfordulhat az, hogy a Vásárló nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez.

14. Feltételek módosítása

A Kereskedő fenntartja magának a jogot arra, hogy a honlapon keresztül nyújtott szolgáltatásokat, valamint a jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa, szüneteltesse, illetve véglegesen megszüntesse a regisztrált Vásárlók megfelelő tájékoztatása mellett, továbbá a honlap tartalmát bármikor előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, illetve törölje.

Amennyiben a Kereskedő módosítja a jelen ÁSZF-et, minden esetben az ÁSZF módosított változata kerül a honlapon megjelenítésre, és a módosulás tényéről a Kereskedő a honlapon keresztül értesíti a Vásárlókat. Az esetleges módosítás a honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

A Vásárló kötelezettsége, hogy időről időre áttekintse az ÁSZF esetleges módosításait. Abban az esetben, ha a Vásárló a módosítások megjelenését követően továbbra is igénybe veszi a honlap szolgáltatásait, az azt jelenti, hogy elfogadja a módosításokat, egyetért azokkal.

15. Vegyes rendelkezések

Jelen ÁSZF-et a magyar jog szabályaival összefüggésben kell értelmezni és teljesíteni, arra a magyar jog az irányadó. A hatáskörrel rendelkező magyar bíróságok kizárólagosan illetékesek minden olyan kérdés eldöntésére, amelyek a jelen ÁSZF-ből fakadnak. Az ÁSZF érvénytelen, hatálytalan, semmis, vagy végrehajthatatlan részei nem érintik az ÁSZF egyéb rendelkezéseinek érvényességét, hatályosságát és végrehajthatóságát.

A Vásárló és a Kereskedő kapcsolatára - a hatályos jogszabályi rendelkezéseken kívül – kizárólag a jelen „ÁSZF”, „Adatvédelmi nyilatkozat” és „Jogi nyilatkozat” rendelkezései vonatkoznak.

Abban az esetben, ha bármi, amit a honlap tartalmaz, ellentétes, vagy össze nem férő a jelen ÁSZF-fel, ez utóbbi élvez elsőbbséget, kivéve, ha jogszabály ezt nem teszi lehetővé.
OpcioGuru a médiában

      


Nálunk bankkártyával is fizethetsz!

Kövess minket

Kövess minket a Facebook-on is!Kövess minket a Youtube-on is!

opcioguru Soundcloud profilLépj velünk kapcsolatba a Skype-on is!

opcioguru instagram csatornaKövess minket a Twitter-en is!