Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) az OpcioGuru honlapon („Honlap”) található, megvásárolható, a jelen ÁSZF 2. pontjában meghatározott termékek/szolgáltatások igénybevételének szerződési feltételeit tartalmazza.

1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI

A termékeket/szolgáltatásokat értékesítő vállalkozás adatai:

MarketWiz Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 1118 Budapest, Maléter Pál utca 4/A 1. lph. 2. em. 4. 
képviseli: Nagy Gergely ügyvezető 
cégjegyzékszám: 01-09-356768 (vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál) 
adószám: 27913819-2-43
statisztikai számjel: 27913819-8559-113-01
bankszámlaszám: Erste Bank Hungary Zrt. 11600006-00000000-45200216
e-mail: opcioguru@opcioguru.com
elektronikus ügyfélszolgálat: oktatas@opcioguru.com

A továbbiakban: „Szolgáltatónak”-nak jelölve.

2. A TERMÉKEK/SZOLGÁLTATÁSOK MEGHATÁROZÁSA

2.1. A jelen ÁSZF tárgyi hatálya a Honlapon található összes termékre / szolgáltatásra kiterjed kivéve a havi díjas előfizetői szolgáltatásokat, amelyre az Általános Előfizetői Szerződési Feltételek az érvényes.

2.2. A termékek/szolgáltatások olyan oktatási célú online digitális tartalmak (szöveg, kép, audio, video) interneten keresztül történő hozzáférhetővé tételével megvalósuló távoktatást és/vagy interneten keresztül elérhető, élő csoportos képzést (ún. webinar-t) és/vagy egyéni coachingot, személyes oktatást foglalnak magukban, amelyek elsősorban a tőzsdei opciós kereskedéssel vagy más pénzügyi befektetéssel kapcsolatos ismeretek bővítésére vagy egyéb célirányos kompetencia kialakítására és fejlesztésére irányulnak.

2.3. A termékek/szolgáltatások kombinációjának részletes tartalmát, lényeges tulajdonságait és jellemzőit a termékekre/szolgáltatásokra vonatkozó információs aloldalakon lehet részletesen megismerni.

2.4. A Honlapon megvásárolható digitális adattartalom megtekintésének, lejátszásának minimális hardver/szoftver feltételei a következők:

  • Internetkapcsolat, min 1Mb/s,
  • Internet böngésző (pl. Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari, stb.),
  • Hangkártya

2.5. A Honlapon a termékekről/szolgáltatásokról található információkat a Szolgáltató rendszeresen frissíti, és minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy az információk pontosak és naprakészek legyenek, azonban az esetleges pontatlanságokért, elírásokért felelősséget nem vállal.

2.6. Szolgáltató által a termékek/szolgáltatások keretében nyújtott képzés államilag nem támogatott, OKJ szerinti szakképesítés megszerzését nem biztosítja, így nem tartozik a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény hatálya alá sem.

2.7. Szolgáltató által nyújtott termékek/szolgáltatások kizárólag a pénzügyi befektetési termékekkel kapcsolatos ismeretek bővítését vagy egyéb kompetenciák fejlesztését célozzák, az átadott információk, a bemutatásra kerülő instrumentumok, kereskedési példák kizárólag illusztrációk, és nem minősülnek a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvényben meghatározott befektetési szolgáltatási tevékenységnek, a 4. § (2). bek. 8. pontja szerinti befektetési elemzésnek vagy a 9. pont szerinti befektetési tanácsadásnak.

3. A MEGRENDELÉS FOLYAMATA, A VÁSÁRLÁS FELTÉTELEI

3.1. A Honlapon kínált termékek/szolgáltatások megrendelésére jogosult bármely cselekvőképes nagykorú természetes személy vagy jogi személy (továbbiakban: „Vevő”).

3.2. A termékeket/szolgáltatásokat az adott termékre/szolgáltatásra vonatkozó információs oldal alján található elektronikus jelentkezési űrlap kitöltésével és elküldésével lehet megrendelni, amelyen a Vevőnek meg kell adnia a teljesítéshez és a kapcsolattartáshoz szükséges személyes adatait (név, email cím, lakcím, telefonszám), a számlázáshoz szükséges további információkat (cégnév, adószám), valamint ki kell választania a fizetési módot.

3.3. Vevőnek az elektronikus jelentkezési űrlap kitöltése során ráutaló magatartással – az erre vonatkozó jelölő négyzet kipipálásával – el kell fogadnia a holnapon közzétett Felhasználási Feltételeket, a jelen ÁSZF-et, valamint az Adatkezelési Tájékoztatót, amellyel kijelenti, hogy a Felhasználási Feltételekben, a jelen ÁSZF-ben, valamint az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

3.4. Vevő a főoldalon, valamint a termékekre/szolgáltatásokra vonatkozó információs oldalon egyaránt feliratkozhat a Szolgáltató által küldendő elektronikus hírlevelekre annak érdekében, hogy folyamatosan értesüljön a termékekkel/szolgáltatásokkal kapcsolatos új információkról, amelyhez a Vevő részéről csupán az Adatkezelési Tájékoztató elfogadása szükséges. A termékek/szolgáltatások megrendelésének a hírlevelekre történő feliratkozás általában nem előfeltétele, kivéve, ha az utánkövetés és a hírlevelek az adott termék/szolgáltatáscsomag részét képezik. A Vevő a hírlevelekről utóbb bármikor leiratkozhat.

3.5. A megrendelés véglegesítése előtt a Vevő köteles ellenőrizni az általa bevitt adatok helyességét, és kijavítani az esetleges adatbeviteli hibákat. A Szolgáltató az adatbeviteli hibák kijavításához segítséget nyújt akként, hogy a szoftver ellenőrzi az elektronikus jelentkezési űrlap mezőit, és ha – feltételezhetően – adatbeviteli hibát észlel, erre a Vevőt figyelmezteti. Mindazonáltal a Vevő által tévesen vagy pontatlanul megadott adatok elküldéséből eredő károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

3.6. Vevő az űrlap erre vonatkozó jelölő négyzetének kipipálásával véglegesítheti a megrendelését. A megrendelés véglegesítése esetén a Vevő kijelenti, hogy a termékeket/szolgáltatásokat meg kívánja vásárolni, kötelezettséget vállal a vételár megfizetésére, továbbá kifejezetten kéri a Szolgáltatót, hogy a vételár kifizetését követően a szerződés teljesítését kezdje meg, és egyúttal tudomásul veszi, hogy – a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom esetében - a teljesítés megkezdését, illetve - a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében – a szolgáltatás egészének teljesítését követően elállási/felmondási jogát elveszti, kivéve ha a Szolgáltató az adott termékre/szolgáltatásra 30 napos pénzvisszafizetési garanciát vállalt.

3.7. A megrendelés véglegesítését követően, ha a Vevő az átutalásos fizetési módot választotta, akkor a „Megrendelés” gombra kattintással küldheti el megrendelését a Szolgáltatónak.

3.7. Ha a Vevő a bankkártyás fizetési módot választotta, akkor a „Tovább a fizetéshez” gombra kattintással küldheti el a megrendelését a Szolgáltatónak, és nyomban átirányításra kerül a Barion biztonságos fizetési oldalára. Ha a Vevő a készpénzes fizetést választotta, akkor a megadott telefonszámon tud időpontot egyeztetni a készpénzes teljesítés lebonyolítására.

3.8. A fentiek szerint elektronikusan elküldött megrendelés szerződéskötésre irányuló jognyilatkozatnak minősül.

4. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

4.1. Szolgáltató a Vevő megrendelésének megérkezését elektronikusan rögzíti. A megrendelést a Szolgáltató abban az esetben fogadja el, ha a Vevő a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt kitöltötte, a Felhasználási Feltételeket, a jelen ÁSZF-et és az Adatkezelési Tájékoztató ráutaló magatartással elfogadta, az adatok valósak, és a megrendelést a Szolgáltató teljesíteni tudja. A Szolgáltató a Vevő megrendelésének megérkezéséről és elfogadásáról visszaigazolást küld. 

4.2. A szerződés akkor jön létre, amikor a megrendelés Szolgáltató általi elfogadásának visszaigazolása email-ben a Vevő számára hozzáférhetővé válik. 

4.3. A felek között létrejött szerződés távollévők között, elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül. A szerződés a Szolgáltató által nem kerül papír alapon kinyomtatásra és iktatásra, így az utóbb papír alapon nem hozzáférhető.

4.4. Vevő az elektronikus jelentkezési űrlapot, a Felhasználási Feltételeket, jelen ÁSZF-et, az Adatkezelési Tájékoztatót, és a megrendelés visszaigazolását papírra kinyomtathatja vagy egyéb tartós adathordozóra elmentheti, amely biztosítja számára az elektronikus úton létrejött szerződés későbbi megjelenítését.

4.5. A létrejött szerződés alapján a Vevő az ellenérték megfizetésére, a Szolgáltató a termékek/szolgáltatások teljesítésére köteles.

4.6. A felek közötti szerződéses jogviszony a Felhasználási Feltételekből, a jelen ÁSZF-ből, valamint a felek között elektronikus úton létrejövő egyedi szerződésből, vagyis a Vevő által megküldött megrendelésből és a megrendelés elfogadásának Szolgáltató által történő visszaigazolásából tevődik össze, és ezek rendelkezéseit a jogviszonyra együttesen kell alkalmazni.  

4.7. Vevő esetleges általános szerződési feltételei a felek közötti jogviszony tekintetében hatálytalanok.

5. VÉTELÁR

5.1. A Honlapon található ingyenes digitális tartalmak esetén ennek a ténye külön feltüntetésre kerül. Ellenkező esetben az adott termékek/szolgáltatások igénybevételéért az adott információs oldalakon feltüntetett vételárat kell a Vevőnek megfizetni. A termékek/szolgáltatások vételára az igénybevételükkel kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget tartalmazza az adott képzés teljes időtartamára.

5.2. A Honlapon megvásárolható termékeknél/szolgáltatásoknál az általános forgalmi adóval növelt bruttó árak kerülnek feltüntetésre. A feltüntetett árak minden esetben magyar forintban értendők. A termékek esetleges akciós árai mindig külön is feltüntetésre kerülnek. Az akciós árak mindig csak az akció időtartamáig érvényesek.

5.3.  A termékek/szolgáltatások árváltoztatásának jogával a Szolgáltató szabadon élhet. A Honlapon a módosítás a Honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba, és a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Honlap felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, esetleges rendszerhiba miatt megjelenő árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani. Ebben az esetben a Szolgáltató felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vevő elállhat vásárlási szándékától. 

6. FIZETÉSI FELTÉTELEK

6.1. A vásárolt termékek vételárának kiegyenlítésére, a Vevő választásától függően, az alábbi fizetési módokon kerülhet sor:

  1. előzetes banki átutalás
  2. bankkártyás fizetés
  3. készpénzes fizetés

6.2. Előzetes banki átutalás

Banki átutalás esetén a megrendelést, és annak visszaigazolását követően a kiválasztott termékek/szolgáltatások vételárát a Vevőnek át kell utalni a Szolgáltató 1. pontban meghatározott bankszámlájára, és a szerződés a vételárnak a Szolgáltató bankszámláján történt jóváírásával tekintendő teljesítettnek.

6.3. Bankkártyás fizetés

Bankkártyás fizetés esetén a Vevő átirányításra kerül a Barion biztonságos kommunikációs csatornával ellátott fizetési oldalára, ahol a Vevő még egyszer ellenőrizheti, hogy a megvásárolni kívánt termék/szolgáltatás és a vételár helyes-e.

A Barion fizetési oldal adattartalma titkosított és védett, tartalmáról a Szolgáltató sem szerez tudomást. A tranzakció során a kártyaszámot, a kártya lejárati idejét, és a kártya hátoldalának aláírás csíkján található 3 jegyű érvényesítési kódot szükséges megadni. A tranzakció elindítását követően a kártya valós idejű engedélyezésen megy keresztül, melynek keretében a kártyaadatok eredetisége, fedezeti és vásárlási limit kerül ellenőrzésre a kártyakibocsátó bank által. Amennyiben a kártyaadatok az ellenőrzést követően megfelelőnek bizonyulnak, a fizetendő összeget a bank zárolja a kártyán. Az összeg számlán történő terhelése számlavezető banktól függően néhány napon belül következik be.

A Barion rendszerében elfogadott kártyák a következők: MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, American Express. További információ a bankkártyák kibocsátójától kérhető.

Bankkártyás fizetés fejében a Szolgáltató többletdíjat nem számít fel.

6.4 Készpénzes fizetés

Készpénzes fizetés esetén a Vevő a Szolgáltató 1. pontban meghatározott telefonszámán egyeztethet időpontot a készpénzes teljesítéshez. A készpénzes fizetés teljesítésére csak a Szolgáltató ügyfélszolgálati irodájában, előre egyeztetett időpontban van lehetőség.

6.4. Szolgáltató a fizetésről elektronikus számlát állít ki, amelyet elektronikus úton megküld a Vevőnek.

7. A TERMÉKEKHEZ/SZOLGÁLTATÁSOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS BIZTOSÍTÁSA

7.1. A vételár kifizetését követően a Szolgáltató a Vevőnek késedelem nélkül interneten keresztül hozzáférést biztosít a megvásárolt digitális tartalmakhoz, illetve a Vevőnek a távoktatásban vagy élő oktatásban való részvétel lehetőségét - az adott termékre/szolgáltatásra vonatkozó feltételek szerint - biztosítja.

7.2. Bankkártyás fizetés esetén a Szolgáltató a megvásárolt digitális tartalmakhoz való hozzáférést a bankkártya megterhelését követően azonnal, míg banki átutalás esetén a vételárnak a Szolgáltató bankszámlájára való beérkezését követően, általában az átutalás megtörténtét követően munkanapokon 24 órán belül, vagy amennyiben az hétvégére esne, a soron következő munkanapon biztosítja.

7.3. A megvásárolt digitális tartalmak a Honlap jobb felső sarkában található „My OpcioGuru Belépés” menüpont alatt érhetők el, a Szolgáltató által a belépéshez biztosított azonosítók (felhasználónév és jelszó) segítségével, amelyeket a Szolgáltató e-mail útján megküld a Vevő részére.

7.4. A Vevő a megvásárolt digitális tartalmakra határozott időre szóló (utolsó bejelentkezéstől számított 6 évig, de legfeljebb a Szolgáltató tevékenysége beszüntetésének kihirdetését követő 6 hónapig terjedően), nem kizárólagos, át nem ruházható, korlátozott felhasználási jogot szerez, amelynek alapján jogosult a digitális tartalmakat a „My Opcioguru” oldalakra történő belépést követően a képernyőn megjeleníteni, és a számítógép memóriájában ideiglenesen tárolni. A Vevő a tartalmakat kizárólag magáncélra, saját ismeretei bővítése és saját képességei fejlesztése céljából használhatja fel.

7.5. A tartalmak bármilyen más módon történő felhasználásához, így különösen módosításához, átdolgozásához, kinyomtatásához, fénymásolásához, átvételéhez, adatbázisban történő tárolásához, letölthetővé tételéhez, továbbá a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalához, értékesítéséhez, harmadik személy részére történő hozzáférhetővé tételéhez a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.

7.6. A Vevő köteles tartózkodni attól, hogy megkíséreljen jogosulatlanul behatolni a Honlap zárt felületére, a Szolgáltató szervereire és hálózataiba, vagy más egyéb számítógépes rendszerbe vagy hálózatba, amely a Honlaphoz kapcsolódik.

7.7. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a termékekhez/szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítását megtagadja, vagy azt bármikor visszavonja, ha a Vevő a megrendelés során valótlan, hiányos adatokat adott meg, vagy ha a Vevő a termékek/szolgáltatások felhasználására vonatkozó szabályokat megszegi.

7.8. A Vevő bármikor jogosult a termékekhez/szolgáltatásokhoz való hozzáférése megszüntetését és a Szolgáltató által kezelt személyes adatainak törlését kezdeményezni e-mail útján az oktatas@opcioguru.com e-mail címre elküldött elektronikus üzenettel. A hozzáférés Vevő által kezdeményezett megszüntetése azonban nem jár a vételár visszafizetésével.

7.9. Vevő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja a szerződés fentiek szerinti teljesítését, továbbá a digitális tartalmak felhasználásának fentebb meghatározott feltételeit.

7.10 Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a fenti tevékenységét beszüntesse. Ez esetben Vevő a beszüntetés kihirdetését követő 6 hónapig még elérheti a digitális tartalmakat a My OpcioGuru oldalon.

8. ELÁLLÁSI/FELMONDÁSI JOG

8.1. Szolgáltató tájékoztatja a Vevőt arról, hogy a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet („Kormányrendelet”) 20. §-a szerint a Vevő 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől, illetve a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén, ha a szerződés teljesítése megkezdődött, a Vevő jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

8.2. Az elállási/felmondási határidő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le.

8.3. Ha a Vevő elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a Szolgáltató jelen ÁSZF 1. pontjában meghatározott címére. A Vevő ebből a célból felhasználhatja a Kormányrendelet 2. mellékletében található elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

8.4. A Vevő határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

8.5. Ha Vevő eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vevő elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Vevő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Vevő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli.

8.6 Ha a Vevő kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, a Vevő felmondása esetén a Vevő köteles megtéríteni a Szolgáltató számára a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget, illetve a Szolgáltató visszatéríti a Vevő által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

8.7. A Szolgáltató tájékoztatja a Vevőt arról, hogy a Kormányrendelet 29. §-a szerint a Vevő nem gyakorolhatja az elállási/felmondási jogát a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, valamint a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Vevő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Vevő tudomásul vette, hogy - nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom esetében - a teljesítés megkezdését, illetve -  szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében – a szolgáltatás egészének teljesítését követően elállási/felmondási jogát elveszíti.

8.8. A Szolgáltató a termékekre/szolgáltatásokra vonatkozó információs oldalon kifejezetten feltünteti, ha valamely termékre/szolgáltatásra 30 napos pénzvisszafizetési garanciát vállal. Ebben az esetben, ha a Vevő a teljesítés megkezdésétől számított 30 napon belül a Szolgáltató felé egyértelmű nyilatkozattal jelzi a szerződéstől való elállási szándékát, akkor a Szolgáltató a Vevő által kifizetett teljes vételárat a Vevőnek visszafizeti, és a Vevő felhasználási jogosultságát az adott termékre/szolgáltatásra vonatkozóan megszünteti.

9. KELLÉKSZAVATOSSÁG, TERMÉKSZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

9.1. Hibás teljesítés esetén a Vevő a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

9.2. Ha a Vevő hibás teljesítést észlel - így például az általa megvásárolt digitális adattartalom a My Opcioguru felületen nem érhető el akkor kijavítást kérhet, kivéve, ha a választott igény teljesítése az adott termék/szolgáltatás vonatkozásában lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.

9.3. A Szolgáltató a hibás teljesítést úgy orvosolja, hogy a hiányzó digitális adattartalmat a My Opcioguru felületen a Vevő számára késedelem nélkül hozzáférhetővé teszi, illetve az élő webinár felvett anyagát a Vevőnek késedelem nélkül megküldi vagy egy másik élő webináron való részvétel lehetőségét biztosítja.

9.4. Ha a Vevő által kért kijavítást/kicserélést a Szolgáltató a fentiek szerint nem tudja teljesíteni, a Vevő igényelheti az ellenszolgáltatás arányos árleszállítását, vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

9.5. A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A Vevő a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

9.6. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vevő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

9.7. Szolgáltató tájékoztatja a Vevőt arról, hogy termékszavatossági igény valamely ingó dolog hibája esetén érvényesíthető, így a jelen ÁSZF tárgyát képező nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalomhoz interneten keresztül történő hozzáférés útján megvalósuló távoktatás és élő webinár szolgáltatása esetén ez fogalmilag kizárt.

9.8. Szolgáltató tájékoztatja a Vevőt arról, hogy a termékek/szolgáltatások vonatkozásában a Szolgáltatót jogszabály által előírt kötelező jótállás nem terheli, és a Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben sem vállal jótállási kötelezettséget, így a Vevő hibás teljesítés esetén csak a fentebb meghatározott kellékszavatossági igényeket érvényesíthet.

10. FOGYASZTÓI KIFOGÁSOK, PANASZOK KEZELÉSE

10.1. Vevő bármilyen kifogását, panaszát az érintett termék/szolgáltatás azonosítására alkalmas adatokkal, valamint a kifogás vagy panasz pontos leírásával jelentheti be a Szolgáltató ügyfélszolgálatának telefonszámán (+36-30-602-6701) hétfőtől péntekig 8.00-17.00 óra között, illetve az ügyfélszolgálat email címén (oktatas@opcioguru.com).

10.2. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni, és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles.

10.3. Ha a Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, a felek a panaszról jegyzőkönyvet vesznek fel, amely a következőket tartalmazza:

a)    a Vevő neve, lakcíme,
b)    a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
c)    a Vevő panaszának részletes leírása, a Vevő által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
d)    a Szolgáltató nyilatkozata a Vevő panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
e)    a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a Vevő aláírása,
f)    a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
g)    telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

10.4. Ha a kifogás rendezésének módja a Vevő igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben meg kell adni. A jegyzőkönyv másolatát a Vevőnek át kell adni. Ha a Szolgáltató a Vevő igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a Vevőt.

10.5. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a Vevő és a Szolgáltató közötti, a szolgáltatás minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: „fogyasztói jogvita”) bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Vevő vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a Vevőt megillető jogokkal és a Vevőt terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A Szolgáltatóval megkötött ügyletekre elsősorban a Vevő lakóhelye szerint illetékes békéltető testület jogosult. Ennek hiányában pedig a Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő független Budapesti Békéltető Testület (székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10., e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu, fax: 06 (1) 488 21 86,  telefon: 06 (1) 488 21 31).

A Vevő ezen szervezethez fordulhat a Szolgáltatóval való vitás ügyei rendezése érdekében.

11. A SZOLGÁLTATÓ KÁRFELELŐSSÉGÉNEK KORLÁTOZÁSA/KIZÁRÁSA

11.1. A Szolgáltató minden tőle ésszerűen elvárható intézkedést megtesz a Honlap biztonságos működése érdekében, azonban semmiféle felelősséget nem vállal azokért a károkért, amelyeket az ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozott, és nem volt elvárható, hogy a Szolgáltató a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa.

11.2. A Vevőt terheli minden felelősség a számítógépében bekövetkező károsodásért, meghibásodásért és/vagy adatvesztésért, ideértve a számítógépes vírusokból eredő meghibásodást is.

11.3. Szolgáltató – a fogyasztói szerződések kivételével - a hibás teljesítésből eredő kártérítési felelősségét az alábbiak szerint korlátozza:

  1. Szolgáltató a hibás teljesítésből származó, elmaradt haszon formájában jelentkező, valamint a közvetett károkért és a nem vagyoni károkért való felelősségét kizárja;
  2. Szolgáltató kárfelelősségének maximális mértéke a termék, illetve a kapcsolódó szolgáltatások ára.

11.4. A Vevő tudomásul veszi, hogy pénzügyi, befektetési döntéseit kizárólag a saját kockázatára hozza meg és hajtja végre. Szolgáltató a termékek/szolgáltatások alapján a Vevő által esetlegesen meghozott pénzügyi, befektetési döntésekért, az ezekből eredő veszteségért semmilyen felelősséget nem vállal.

11.5. A termékek/szolgáltatások vételárának megállapítása a kárfelelősség fentiek szerinti kizárására/korlátozására is figyelemmel történt, amelyet a Vevő elfogad.

12. ADATKEZELÉSI SZABÁLYOK

A Vevő által rendelkezésre bocsátott személyes adatok kizárólag célhoz kötötten, a szerződés teljesítése, számlázás, valamint a szerződés létrejöttének és tartalmának későbbi bizonyítása, továbbá a Vevő által előzetesen jóváhagyott egyéb célok (hírlevél küldése) érdekében kerülnek rögzítésre, tárolásra és továbbításra. Az adatkezelésre, adatvédelemre vonatkozó részletes szabályokat az Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

13. EGYÉB KIKÖTÉSEK

13.1. A Honlapon történő vásárlás feltételezi a Vevő részéről az Interneten keresztül történő vásárlás technikai és műszaki feltételeinek, korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.  A Honlap biztonsági foka megfelelő, használata általában nem jelent rendkívüli kockázatot a Vevőre nézve, azonban javasolt a Vevő számítógépén vírus és spyware védelmi szoftverek használata friss adatbázissal, valamint az operációs rendszer biztonsági frissítéseinek telepítése. A Szolgáltató nem felel semmilyen kárért, amely a Honlapra történő csatlakozás miatt következett be. A Vevőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

13.2. A Honlapon található összes adat, információ, valamint a Honlap design-ja, felépítése, a Honlapot működtető adatbázisok és szoftverek, valamint az OpcioGuru megjelölés az opcioguru.com/opcioguru.hu domain nevek jogi védelem alatt állnak, amelyek bármilyen célú felhasználásához a jogosult előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.

13.3. Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Szolgáltató a módosított ÁSZF-et a Honlapon történő elhelyezéssel teszi közzé, és arról a regisztrált Vevőket hírlevélben is értesíti. A módosított ÁSZF a közzétételt követően lép hatályba. Ha a Vevő az ÁSZF módosítások hatályba lépését követően is igénybe veszi a termékeket/szolgáltatásokat, úgy kell tekinteni, hogy az ÁSZF módosításait ráutaló magatartással magára nézve kötelezőnek elfogadta.

13.4. A felek között létrejött szerződéssel kapcsolatos minden közlést írásban vagy elektronikus levélben kell a másik félnek megküldeni. A nyilatkozat közlésének időpontja személyes átvétel esetén, valamint futárpostai kézbesítés esetén az átvételi elismervényen írt átvételi időpont, postai úton történő közlés esetén a tértivevényen írt átvételi időpont, telefax, illetve e-mail útján történő közlés esetén pedig a nyilatkozat elküldését követő munkanap. Postai közlés esetén a nyilatkozat akkor is közöltnek tekintendő, ha a Szolgáltató fentebb megjelölt címére, illetve a Vevőnek a megrendelőlapon megjelölt címére azért nem volt kézbesíthető, mert ezen címen a Szolgáltató vagy a Vevő a küldeményt „nem kereste”, „nem vette át”, vagy ezen címéről akár a Szolgáltató vagy a Vevő „elköltözött” és a posta az ajánlott tértivevényes küldeményt ilyen jelzéssel küldi vissza a feladójának.

13.5. Mindkét fél számítógépes rendszerén az elvárható biztonsági feltételek mellett tárolt elektronikus dokumentumok és információk a felek közötti kommunikáció és a szerződés teljesítésének kölcsönösen elfogadott bizonyítékát képezik.

13.6. Jelen ÁSZF és a felek között létrejött szerződések nyelve a magyar. A Honlapon közzétett bármely más nyelvű fordítás csupán a Vevők tájékoztatását szolgálja, esetleges nyelvi eltérés esetén azonban a magyar nyelvű változat az irányadó.

13.7. A felek között létrejött szerződésből eredő jogviták eldöntésére a felek alávetik magukat a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének.

13.8. A Szolgáltató tájékoztatja a Vevőt, hogy nincs a Szolgáltató tevékenységére vonatkozó olyan magatartási kódex, amelynek a Szolgáltató alávetné magát, és nincs a Szolgáltatóra nézve kötelező, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex sem.

13.9. Jelen ÁSZF-ben, valamint a felek között létrejött egyedi szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Felhasználási Feltételek, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: „Ptk”), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban: „Ektv”), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, valamint az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadóak.Az Adatkezelési Tájékoztatót megismertem és hozzájárulok ahhoz, hogy az Adatkezelő az email címemet az általam megrendelt ingyenes termék és az ahhoz tartozó utánkövető levelek megküldése céljából kezelje.