Felhasználási Feltételek

1. A Szolgáltatások leírása

Az OpcioGuru honlap a látogatók részére ingyenes vagy megvásárolható online digitális tartalomszolgáltatást (szöveg, kép, audio, video) és távoktatást amelyek elsősorban a tőzsdei opciós kereskedéssel kapcsolatos ismeretek bővítésére irányulnak („Szolgáltatások”).

2. A Felhasználási Feltételek elfogadása

 A Honlap üzemeltetője, a MarketWiz Korlátolt Felelősségű Társaság („Szolgáltató”) a Szolgáltatások felhasználásának feltételeit a jelen dokumentumban az alábbiakban teszi közé, amelyeket magára nézve kötelezőnek ismer el, és a Szolgáltatásokat igénybevevő valamennyi regisztrált és nem regisztrált látogatója („Felhasználók”) által is elfogadottnak tekint. A Felhasználók a Honlap tartalmának képernyőn való megjelenítésével - ráutaló magatartással – minden további jognyilatkozat nélkül elfogadják a jelen Felhasználási Feltételekben foglaltakat.

3. A Felhasználási Feltételek és az ÁSZF viszonya

 A jelen Felhasználási Feltételekben foglaltak az ingyenes és a megvásárolható Szolgáltatásokra egyaránt vonatkoznak azzal, hogy ha a megvásárolható Szolgáltatások igénybevételének szerződési feltételeit tartalmazó Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) egyes kérdéseket a jelen Felhasználási Feltételekben foglaltaktól eltérően szabályoz, úgy ezekben a kérdésekben a Szolgáltató és Felhasználó között létrejövő szerződésre az ÁSZF rendelkezései az irányadóak.

4. A Szolgáltatások tartalmának kialakítása, megváltoztatása

 A Szolgáltató a Szolgáltatások tartalmának és formátumának kialakításában teljes szabadságot élvez.

 A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint a honlapot, a Szolgáltatásokat, vagy azok bármely részének tartalmát, megjelenítését, hozzáférhetőségét, a felhasználói lehetőségeket átmenetileg vagy véglegesen, a Felhasználók értesítése mellett vagy anélkül, bármikor módosítsa, korlátozza vagy megszüntesse.

5. A szellemi tulajdon védelme

A honlap kialakítása, a holnapon elérhető bármely tartalom (szöveg, kép, audió, video) egyéni-eredeti alkotó tevékenység eredménye, amelyek szerzői jogvédelem alatt állnak.

Minden Felhasználó köteles tiszteletben tartani a fentebb meghatározott szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat. A jogi oltalom alá eső alkotások bármilyen felhasználásához a jogosult kifejezett engedélye szükséges.

A Szolgáltató a Felhasználók számára a kizárólag a holnapon elérhető tartalmak magáncélú felhasználásának lehetőségét biztosítja ingyenesen vagy ellenérték fejében, nem kizárólagosan, és másra át nem ruházható alapon. Ezen felhasználási engedély alapján a Felhasználó jogosult a tartalmakat saját céljaira a képernyőn megjeleníteni, a számítógép memóriájában ideiglenesen tárolni.

A Szolgáltatások bármilyen más módon történő felhasználásához, így különösen módosításához, átdolgozásához, értékesítéséhez, harmadik személy részére történő hozzáférhetővé tételéhez a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.

A Felhasználó semmilyen esetben sem válik jogosulttá akár egyes tartalmak, akár a teljes honlap tartalmának üzleti célú felhasználására, terjesztésre, fénymásolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, továbbá a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára. A honlap tartalma teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt állnak. Azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos! Tilos továbbá a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is. Ezen feltételek megsértése esetén a honlap tulajdonosa a jogsértéssel való felhagyást, és keletkező kárának megtérítését követelheti, továbbá a Szolgáltató egyéb jogi lépések megtételére kényszerül.

A honlapon felhasznált hírek, cikkek, hang- és videófelvételek szerzői jogvédelem alatt állnak, tehát tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni.

A honlapon közzétett digitális tartalmakról kép- hang- és videófelvételt készíteni tilos. Ezen tilalom megszegése az OpcioGuru honlapról / tanfolyamról történő azonnali kizárást von maga után, illetve kártérítési kötelezettséggel jár.

A Felhasználó részére hozzáférhetővé tett digitális oktató anyagokról a Felhasználó másolatot még mentési céllal sem készíthet, azokat nem oszthatja meg és nem adhatja tovább a Szolgáltató előzetes hozzájárulása nélkül.

Az opcioguru.com/opcioguru.hu domain-ek, valamint az OpcioGuru logo és bejegyzett védjegy szintén jogvédelem alatt állnak. Ezen védjegyoltalom által jogvédett név vagy a hozzá megtévesztésig hasonló megjelölés, illetve annak harmadik személyek által történő bármilyen használata a Szolgáltató jogait sérti, amelynek elhárítása és kárának megtérítése érdekében a Szolgáltató jogi lépések megtételére kényszerül.

6. Hivatkozások

A honlapon szerepelhetnek olyan linkek, amelyek az internet olyan idegen weboldalaira mutatnak, amelyek nem tartoznak a Szolgáltató irányítása és felügyelete alá. Ezek a weboldalak harmadik személyek kezelésében vannak. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget vagy szavatosságot az ilyen weboldalakon található információkért, vagy bármilyen más ott nyújtott tartalomért.

A Felhasználó által saját weboldalán az „OpcioGuru” honlapra (vagy bármelyik elemére) mutató link, hiperhivatkozás elhelyezésére kizárólag a következő feltételek betartása mellett van lehetőség:

  • A honlapra utaló linket a kódjában tartalmazó weboldalnak (linkelő weboldal) tartalmaznia kell az OpcioGuru logóját;
  • A linkelő honlap a logónak sem méretét, sem megjelenítését nem módosíthatja;
  • A link kizárólag a honlap tartalmára mutathat, a tartalom többszörözése, másolása vagy frame-ek (illetve egyéb keretek) használata nem lehetséges;
  • A linkelő honlap nem keltheti azt a benyomást, hogy a Szolgáltató javasolja, vagy egyébként támogatja az adott oldalon forgalmazott vagy kínált szolgáltatás vagy termék igénybevételét vagy megvásárlását;
  • A linkelő honlap nem szolgáltathat vagy tartalmazhat valótlan információt a Szolgáltató és a linkelő weboldal fenntartója között fennálló jogviszonyról és általában a Szolgáltatóról;
  • A linkelő honlap nem tartalmazhat jogszabályt, harmadik személy jogait, vagy a közízlést sértő tartalmat.

Ezen szabályoktól eltérni csak a Szolgáltatóval kötött (pl. bannercserékre vagy hirdetési, illetve együttműködési kampányokra vonatkozó) írásbeli megállapodás alapján és csak a Szolgáltatóval szerződő fél jogosult.

A linkelésre vonatkozó szabályok megsértése esetén a Szolgáltató a linkelő honlapra mutató link azonnali eltávolítását és a jogsértéssel felmerült kárának megtérítését követelheti.

7. A Szolgáltató felelősségének kizárása/korlátozása

A Szolgáltató az ingyenes Szolgáltatások vonatkozásában kizár mindennemű kártérítési felelősséget azért a kárért (ideértve a tényleges kárt, az elmaradt hasznot és a költséget), amely akár közvetlenül, akár közvetett módon az ingyenes Szolgáltatások felhasználásából származik.

A honlapon közölt valamennyi információ, elemzés mindenkor a szerző magánvéleményét tükrözi. A honlapon fellelhető információk és stratégiai lépések bármikor megváltozhatnak a piaci körülmények változásával. Az egyes stratégiákhoz kötött termékek tőzsdei befektetési alapoktól (ETF/ETN) függhetnek, így azok befektetési stratégiája is bármikor változhat függően az alapkezelő döntésétől. A fentiekre tekintettel az információk pontosságáért, teljességéért és időszerűségéért, valamint az egyes stratégiák profitábilis működéséért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A honlap egyetlen tartalma sem valósít meg a befektetési vállalkozásokról és árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII törvény („Bszt.”) 4. § (2). bek. 8. pontja szerinti befektetési elemzést, és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást. Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés befektetőnek való megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a honlap semmilyen körülmények között sem vállalkozik és nem is alkalmas.

Az egyes befektetési döntések előtt a Felhasználónak mindenkor tájékozódnia kell részletesen és több forrásból, szükség esetén mindenképpen konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval.

A honlapon és az egyes oktatási anyagokban leírtakra tekintettel a Szolgáltató, illetve a honlap szerzője kizárja mindennemű felelősségét az oldalon esetleg megjelenő információra vagy adatra alapított egyes befektetési döntésekből származó bármilyen közvetlen vagy közvetett kárért vagy költségért.

A Szolgáltató által közölt információk, elemzések, és egyéb írások tájékoztató céllal készülnek, s befektetési ajánlást nem tartalmaznak. A szerző a tőzsdén kizárólag a saját nevében kereskedik.

Valamennyi, a honlapon és az egyes ott hozzáférhető anyagokban megjelent információ, elemzés az azt elkészítő szakmai véleményét tükrözi, melyben objektív és szubjektív elemek egyaránt vannak. Az előbbiekre valamint a tőzsdei tranzakciók általános kockázatára tekintettel a honlap szerzője az egyes cikkekkel, elemzésekkel vagy az azokból származó információkra és véleményekre alapított ügyletekkel kapcsolatos semmilyen kárért vagy költségért felelősséget nem vállal.

A Szolgáltató, továbbá a honlapon előforduló hírek, elemzések, és egyéb írások, a honlapon található, harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató hivatkozások (linkek) összeállítása során kiemelt figyelmet fordított arra, hogy a felhasznált adatok hiteles, megbízható forrásból származzanak. Az adatok hitelességéért, a tartalom valódiságáért, pontosságáért mindazonáltal a honlap szerzője nem vállal felelősséget.

A hirdetések közzétételekor a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezései, továbbá az önszabályozó reklámpiacon kialakult gyakorlat teljes mértékben figyelembe vételre kerül.

Abban az esetben, amennyiben a honlapon előforduló hirdetések és az oldalon található, harmadik személy által üzemeltetett weboldalakra mutató hivatkozások (linkek) a hatályos jogszabályokat vagy harmadik személy jogait sértik, a Szolgáltatónak a linket jogában áll a honlapról azonnali hatállyal eltávolítani.

A honlap és szolgáltatásának tartalma kizárólag tájékoztató jellegű, a honlapon hozzáférhető tartalom (ideértve a honlap működése során használt szoftvert is) pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért és az ezekből eredő közvetlen vagy közvetett károkért - a Szolgáltató által felhasznált nagyszámú forrás rendszeres és folyamatos ellenőrzésének lehetetlensége miatt - a Szolgáltató nem felel. A honlap üzemeltetője által nyújtott szolgáltatás keretében közzétett válaszokért és azok bármilyen következményeiért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. Üzleti vagy egyéb döntéseid meghozatala előtt a honlap használatán túl a honlap és az azon rögzítettek felhasználása kizárólag a Felhasználó felelősségére és kockázatára történik.

A Szolgáltató nem garantálja, hogy a honlaphoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatások leállásából, adatvesztésből, elérési vagy egyéb okokból eredő károkért.

A honlap, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget a Szolgáltató kifejezetten kizárja.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett, vagy publikált tartalmakért, melyekhez az opcioguru.com honlap kapcsolódik, vagy amelyre hivatkoznak. A honlap a jelen előírásoktól - a hatályos jogszabályokkal összhangban - eltérő rendelkezéseket is előírhatnak, így a mindenkor aktuális előírások, illetve felhasználási feltételek megismerése és elfogadása feltételét képezi az egyes szolgáltatások igénybevételének, használatának. A honlap használatánál igénybe vett jelszó átadásából, illetéktelen személy általi felhasználásából eredő károkért a jelszó tulajdonosát terheli felelősség.

8. Adatkezelés

A Szolgáltató tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, amelynek tartalma szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról. Az információs önrendelkezési jog érvényesítése végett a Szolgáltató a személyes adatokat kizárólag a Felhasználó hozzájárulásával tárolja, és mindenki számára követhetővé teszi az adatfeldolgozás egész útját, vagyis hogy mely adatok, milyen célokra, ki által, hol és mikor kerülnek feldolgozásra. Az adatkezelés részletes szabályait az Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

A Szolgáltató automatikusan gyűjt információkat a honlap oldalainak látogatottságáról, a látogatások számáról és gyakoriságáról. Ezek az információk kizárólag összevontan, egyének szerint nem azonosítható módon kerülnek feldolgozásra és csupán statisztikai célokat szolgálnak. A kollektív adatok elemzése segítséget nyújt a látogatók érdeklődésének felméréséhez, a Szolgáltatások igény szerinti fejlesztéséhez.

A Szolgáltató a Felhasználók azonosítása és oldalain történő nyomon követése végett ún. „cookie”-t használ. A cookie-k kezeléséről bővebben az Adatkezelési Tájékoztatóban olvashat.

9. A Felhasználási Feltételek módosításának feltételei

A Szolgáltató a Felhasználási Feltételekben foglaltakat a regisztrált Felhasználók értesítése mellett vagy anélkül bármikor jogosult módosítani. A Szolgáltató a mindenkor hatályos Felhasználási Feltételeket a jelenlegivel egyező módon teszi közé. A Szolgáltató kéri a Felhasználókat, hogy az esetleges módosításokról való tudomásszerzés végett a Felhasználási Feltételeket ismételten tekintsék meg.Az Adatkezelési Tájékoztatót megismertem és hozzájárulok ahhoz, hogy az Adatkezelő az email címemet az általam megrendelt ingyenes termék és az ahhoz tartozó utánkövető levelek megküldése céljából kezelje.