Kereskedési idézetek

Akkor félek, amikor mások mohók, és csak akkor vagyok mohó, amikor mások félnek. - Warren Buffett

We simply attempt to be fearful when others are greedy and to be greedy only when others are fearful. - Warren Buffett

---

A takarékbetétkönyv jó olvasmány - jobb, mint némelyik regény. - Harry Lauder

A bank book makes good reading - better than some novels. - Harry Lauder

---

Az úton talált egydolláros nagyobb örömet okoz, mint az a 99, amiért meg kellett dolgoznunk, és a kártyán vagy a tőzsdén nyert pénz is ugyanígy lopózik be a szívünkbe.  - Mark Twain

A dollar picked up in the road is more satisfaction to us than the 99 which we had to work for, and the money won at Faro or in the stock market snuggles into our hearts in the same way.  - Mark Twain

---

A piac több ezer ember együttes viselkedése, akik információkra,  dezinformációkra és képzelgésekre reagálnak. - Kenneth Chang

A market is the combined behavior of thousands of people responding to information, misinformation and whim. - Kenneth Chang

---

Az alvó rákot magával sodorja a víz. - Warren Buffett

A sleeping lobster is carried away by the water current. - Warren Buffett

---

Egy igazi befektető vesz egy rossz befektetést, megforgatja és jó befektetést csinál belőle. - Robert Kiyosaki

A true investor takes a bad investment, and tweaks and manipulates it into a good investment. - Robert Kiyosaki

---

A tipikus befektető nagy előnyt élvez a nagy intézményekkel szemben. - Ben Graham

A typical investor has a great advantage over the large institutions. - Ben Graham

---

Minden kemény munka hasznot hoz, de pusztán a fecsegés szegénységhez vezet. - Warren Buffett

All hard work brings profit; but mere talk leads only to poverty. - Warren Buffett

---

Bár ezt néha könnyű elfelejteni, egy részvény nem lottószelvény ... ez egy cég üzletrészének tulajdonjoga. - Peter Lynch

Although it’s easy to forget sometimes, a share is not a lottery ticket… it’s part-ownership of a business. - Peter Lynch

---

Mindig hosszú távra fektess be. - Warren Buffett

Always invest for the long term. - Warren Buffett

---

Az amatőrök azt akarják, hogy igazuk legyen. A profik pénzt akarnak keresni. - Alan Greenspan

Amateurs want to be right. Professionals want to make money. - Alan Greenspan

---

A befektetés kulcsa, hogy ne feledjük: a részvény nem lottószelvény. - Peter Lynch

An important key to investing is to remember that stocks are not lottery tickets. - Peter Lynch

---

Egy befektetőnek nagyon kevés dolgot kell helyesen tennie, amíg elkerüli a nagy hibákat. - Warren Buffett

An investor needs to do very few things right as long as he or she avoids big mistakes. - Warren Buffett

---

Egy befektetőnek általában ugyanúgy ki kell tartania egy kiváló cég kis darabkája mellett, ahogy egy tulajdonos kitartana, ha övé lenne a vállalat. - Warren Buffett

An investor should ordinarily hold a small piece of an outstanding business with the same tenacity that an owner would exhibit if he owned all of that business. - Warren Buffett

---

Egy befektető befektetési cél nélkül olyan, mint egy utazó úticél nélkül. - Ralph Seger

An investor without investment objectives is like a traveler without a destination. - Ralph Seger

---

A tőzsdén bármi megtörténhet, és úgy kell intéznünk az ügyeinket, hogy ha a legváratlanabb esemény történik, másnap még mindig be tudjunk szállni a játszmába. - Warren Buffett

Anything can happen in stock markets and you ought to conduct your affairs so that if the most extraordinary events happen, that you’re still around to play the next day. - Warren Buffett

---

Mindaddig, amíg élvezed a befektetést, hajlandó vagy elvégezni a házi feladatot és benne maradni a játékban. Ezért igyekszem, hogy szórakoztató legyen a show, mert ha nem érdekel, akkor vagy kihagyod a lehetőséget, hogy a pénzt keress a piacon vagy nem figyelsz eléggé oda és a végén elveszíted az inged is. - Jim Cramer

As long as you enjoy investing, you'll be willing to do the homework and stay in the game. That's why I try to make the show so entertaining, because if you aren't interested, you'll either miss the opportunity to make money in the market or not pay enough attention and end up losing your shirt. - Jim Cramer

---

Légy agresszív, ha a piac trendben mozog és konzervatív, amikor ingadozik. - Vadym Graifer

Be aggressive in trending market and conservative in choppy market. - Vadym Graifer

---

Légy gyors, amikor a veszteséget realizálod, és lassú, amikor a profitot. - Philip Carret

Be quick to take losses, reluctant to take profit. - Philip Carret

---

Vigyázz a kis költségekkel, egy kis szivárgás is elsüllyeszthet egy nagy hajót. - Warren Buffett

Beware of little expenses; a small leak can sink a large ship. - Warren Buffett

---

Vegyél, amikor félnek, adj el, amikor mohók. - Alan Greenspan

Buy on fear, sell on greed. - Alan Greenspan

---

Vegyél pletykákra, adj el hírekre. - Alan Greenspan

Buy on the rumor, sell on the news. - Alan Greenspan

---

Befektetőnek nevezni olyan valakit, aki aktívan kereskedik a piacon olyan, mint romantikusnak nevezni olyan valakit, aki többször is részt vesz egyéjszakás kalandokban. - Warren Buffett

Calling someone who trades actively in the market an investor is like calling someone who repeatedly engages in one-night stands a romantic . - Warren Buffett

---

A készpénz rendkívül biztonságos befektetés. - Paul Clitheroe

Cash is an extremely safe investment. - Paul Clitheroe

---

A napok drágák. Amikor eltöltesz egy napot, eggyel kevesebb lesz, amit eltölthetsz. Vigyázz, hogy mindegyiket bölcsen töltsd. - Jim Rohn

Days are expensive. When you spend a day, you have one less day to spend. Make sure you spend each one wisely. - Jim Rohn

---

Az adósságot mindig visszafizetik, vagy az adós, vagy a hitelező. - James Grant

Debt is always repaid, either by the borrower or by the lender. - James Grant

---

Diverzifikáld a befektetéseidet. - John Templeton

Diversify your investments. - John Templeton

---

Ne hagyd, hogy egy kereskedés eredménye módosítsa a kereskedési módszeredet. Egy kereskedésből nem lesz rendszer. - Vadym Graifer

Don’t let the outcome of one trade alter your trading discipline. One trade doesn’t make a system. - Vadym Graifer

---

Ne hozd a szükségleteidet a piacra, hozd a készségeidet. Ha nem érzed jól magad, mondd el a házastársadnak, ne a piacnak. Ha pénz kell, menj el a bankba, ne a piacra.  - Jim Rohn

Don't bring your need to the marketplace, bring your skill. If you don't feel well, tell your spouse but not the marketplace. If you need money, go to your bank but not the market place.  - Jim Rohn

---

Soha ne átlagold a veszteségeket. Csökkentsd a kereskedési volument, ha rosszul kereskedsz, növeld a volument, ha jól kereskedsz. - Paul Tudor Jones

Don't ever average losers. Decrease your trading volume when you are trading poorly; increase your volume when you are trading well. - Paul Tudor Jones

---

Ne a pénz megszerzésére összpontosíts, hanem annak védelmére, ami már megvan. - Paul Tudor Jones

Don't focus on making money; focus on protecting what you have. - Paul Tudor Jones

---

Ne fektess be olyasmibe, amit nem értesz. Tanulással kezdj.  - Paul Clitheroe

Don't invest in anything that you don't understand. Do your research first.  - Paul Clitheroe

---

Ne hagyatkozz arra, hogy az üzlet vagy a munka hoz majd neked valamit, inkább tegyél érte, hogy hozzon valamit. - Jim Rohn

Don't just let your bussiness or your job make something for you, let it make something of you. - Jim Rohn

---

Nem korlátozd befektetéseidet a pénzügyi világra. Fektess be saját magadba és megkapod a jutalmadat. - Charles Schwab

Don't limit investing to the financial world. Invest something of yourself, and you will be richly rewarded. - Charles Schwab

---

Ne tedd az összes tojást egy kosárba. - Warren Buffett

Don't put all your eggs in one basket. - Warren Buffett

---

Ne azt spórold meg, ami marad költekezés után, költsd, mi marad megtakarítás után. - Warren Buffett

Don't save what is left after spending; spend what is left after saving. - Warren Buffett

---

Valószínűleg még az intelligens befektetőnek is  jelentős akaraterőre van szüksége, hogy ne kövesse a tömeget. - Benjamin Graham

Even the intelligent investor is likely to need considerable willpower to keep from following the crowd. - Benjamin Graham

---

Minden nap felkelek és átnézem a Forbes listáját a leggazdagabb amerikaiakról. Ha nem vagyok rajta, bemegyek dolgozni.  - Robert Orben

Every day I get up and look through the Forbes list of the richest people in America.  If I'm not there, I go to work.  - Robert Orben

---

Mindent, amire szükséged van a jobb jövő és a siker érdekében, már leírtak. És tudod mi a lényeg? Ez mind elérhető. - Jim Rohn

Everything you need for your better future and success has already been written. And guess what? It's all available. - Jim Rohn

---

A tapasztalat megtanított egy pár dologra. Az egyik az, hogy hallgass a megérzéseidre, nem számít, mennyire jól mutat valami papíron. A második az, hogy általában jobb vagy abban, amit már ismersz. És a harmadik, hogy néha a legjobb befektetések azok, amelyekbe nem vágsz bele.  - Donald Trump

Experience taught me a few things.  One is to listen to your gut, no matter how good something sounds on paper.  The second is that you're generally better off sticking with what you know.  And the third is that sometimes your best investments are the ones you don't make.  - Donald Trump

---

A tapasztalt befektetők azt mondják, nincs ideális idő a befektetésre, és ha van, a legtöbb ember csak  utólag tudja meg. - Annette Sampson

Experienced investors will tell you there' s no ideal time to buy investment and, if there was, most people only recognize it with hindsight. - Annette Sampson

---

Sokkal több pénzt vesztettek a befektetők azon, hogy korrekciókra készültek vagy megpróbálták előre jelezni a korrekciókat, mint magukon a korrekciókon. - Peter Lynch

Far more money has been lost by investors preparing for corrections or trying to anticipate corrections than has been lost in corrections themselves. - Peter Lynch

---

A pénzügyi béke nem valaminek a megszerzése. Ez annak megtanulása, hogy kevesebből élj, mint amennyit keresel, hogy pénzt tudj visszaadni és befektetni. Nem nyerhetsz, amíg ezt meg nem teszed. - Dave Ramsey

Financial peace isn't the acquisition of stuff. It's learning to live on less than you make, so you can give money back and have money to invest. You can't win until you do this. - Dave Ramsey

---

Felejtsd el, hogy kockáztatod a pénzedet. A kereskedési számlán tartott pénz csak egy eszköz a pénzkereséshez. Őrizd meg ezt az eszközt. Szükséged van rá a pénzkereséshez. - Vadym Graifer

Forget that your money is at stake. Money in trading account is just a tool for making money. Preserve your tool. You need it to make money. - Vadym Graifer

---

Keress olyan vállalkozást, amit bármelyik idióta el tud vezetni - mert előbb-utóbb valószínűleg egy idióta fogja vezetni. - Peter Lynch

Go for a business that any idiot can run - because sooner or later, any idiot probably is going to run it. - Peter Lynch

---

A jó money management önmagában nem elég. Ha a rendszered nem elég jó, pénzt fogsz veszíteni, nem számít, mennyire hatékonyak a pénz management szabályaid. - Monroe Trout

Good Money Management alone isn’t going to increase your edge at all. If your system isn’t any good, you’re still going to lose money, no matter how effective your money management rules are.  - Monroe Trout

---

A jóság az egyetlen befektetés, amibe soha nem buksz bele.  - Henry David Thoreau

Goodness is the only investment that never fails.  - Henry David Thoreau

---

Nagy befektetési lehetőségek akkor adódnak, amikor jó cégeket szokatlan körülmények vesznek körül, melyek hatására a részvényt tévesen értékelik. - Warren Buffett

Great investment opportunities come around when excellent companies are surrounded by unusual circumstances that cause the stock to be misappraised. - Warren Buffett

---

Mindig meghatározom a kockázatomat és nem kell aggódnom miatta. Mindennap tiszta lappal megyek a tőzsdére, hogy ki tudjam használni, ami történik. - Tony Saliba

I always define my risk, and I don't have to worry about it. I walk into the pit everyday with a clean slate, so that I can take advantage of what is going on. - Tony Saliba

---

Mindig úgy éreztem, nagyon biztonságos és megbízható az ingatlan. Az ingatlan mindig felértékelődik. - Ivana Trump

I always felt very secure and very safe with real estate. Real estate always appreciates. - Ivana Trump

---

Mindig tudtam, hogy gazdag leszek. Nem hiszem, hogy valaha egy percre is kételkedtem benne.  - Warren Buffett

I always knew I was going to be rich. I don’t think I ever doubted it for a minute.  - Warren Buffett

---

Jobb befektető vagyok, mert üzletember vagyok, és jobb üzletember, mert befektető vagyok. - Warren Buffett

I am a better investor because I am a businessman and a better businessman because I am an investor. - Warren Buffett

---

Már nem hiszem, hogy bonyolult technikai elemzésekre van szükség ahhoz, hogy megtaláljuk a kiváló értékalapú befektetési lehetőségeket.  - Benjamin Graham

I am no longer an advocate of elaborate techniques of security analysis in order to find superior value opportunities.  - Benjamin Graham

---

Nem hiszem, hogy a befektetők nyereségének maximalizálása a vállalat minden intézkedéseinek egyetlen elfogadható indoka. Nem csak a befektetők számítanak. A vállalatnak lehet más célja, mint egyszerűen a nyereség maximalizálása. - John Mackey

I do not believe maximizing profits for the investors is the only acceptable justification for all corporate actions. The investors are not the only people who matter. Corporations can exist for purposes other than simply maximizing profits. - John Mackey

---

Nem szeretem az adósságot, és nem szívesen fektetek be olyan vállalatokba, amelyeknek túl sok az adósságuk, különösen a hosszú távú adósságuk.  - Warren Buffett

I do not like debt and do not like to invest in companies that have too much debt, particularly long-term debt.  - Warren Buffett

---

Nincs bűntudatom a pénz miatt. Úgy tekintem a pénzemet, mint rengeteg olyan csekket, amely a társadalommal szembeni igényt képvisel. - Warren Buffett

I don’t have a problem with guilt about money. The way I see it is that my money represents an enormous number of claim checks on society. - Warren Buffett

---

Nem keresek 7 lábnál magasabb léceket, hogy átugorhassam őket: 1 láb magas léceket keresek, amiket át tudok lépni.  - Warren Buffett

I don’t look to jump over 7-foot bars: I look around for 1-foot bars that I can step over.  - Warren Buffett

---

Nem akarok egy csomó jó befektetést, szeretnék néhány kiemelkedőt. - Philip A. Fisher

I don’t want a lot of good investments; I want a few outstanding ones - Philip A. Fisher

---

Nem hiszem, hogy olyan nehéz befektetni. Ez inkább egyszerű dolgok rendszeres végrehajtása.  - Paul Clitheroe

I don't think investment is that hard. It's doing the simple things on a regular basis.  - Paul Clitheroe

---

Oda megyek, ahova a labda repül, nem oda, ahol van. Ezt az egyszerű ötletet követik a sikeres befektetők. - Wayne Gretzky

I go where the puck is going to go, not where it is. A simple idea that successful investors follow. - Wayne Gretzky

---

Utálom a hétvégét, mert nincs tőzsde.  - Rene Rivkin

I hate weekends because there is no stock market.  - Rene Rivkin

---

Problémám van a túl sok pénzzel. Nem tudom elég gyorsan visszaforgatni, és mert visszaforgatom, még több pénz jön be. Igen, a gazdagok még gazdagabbak lesznek. - Robert Kiyosaki

I have a problem with too much money. I can’t reinvest it fast enough, and because I reinvest it, more money comes in. Yes, the rich do get richer. - Robert Kiyosaki

---

Nem ismerek olyan régi befektetőt, aki sajnálja, hogy ragaszkodik az értékalapú filozófiához, nagyon kevés az olyan befektető, aki elhagyja a fundamentalista befektetési elveket más megközelítési mód kedvéért. - Seth Klarman

I know of no long-time practitioner who regrets adhering to a value philosophy; few investors who embrace the fundamental principles ever abandon this investment approach for another. - Seth Klarman

---

Megtanultam, hogy ne próbáljam behozni veszteségeket vagy megduplázni a tétet, hogy megtérüljenek. Azt is megtanultam, hogy bizonyos mértékű veszteség befolyásolja az ítélőképességet, így kell egy kis időt hagyni a veszteség és a következő kereskedés között. - Richard Dennis

I learned to avoid trying to catch up or double up to recoup losses. I also learned that a certain amount of loss will affect your judgment, so you have to put some time between that loss and the next trade. - Richard Dennis

---

Szeretem a piacot, ez a munkám, a szórakozásom és az életem. - Rene Rivkin

I love the market, it is my work, my play and my life. - Rene Rivkin

---

Soha nem próbálok pénzt keresni a tőzsdén. Azzal a feltételezéssel vásárolok, hogy másnap bezárhatják a piacot és tíz évig nem nyitják ki újra. - Warren Buffett

I never attempt to make money on the stock market. I buy on the assumption that they could close the market the next day and not reopen it for ten years. - Warren Buffett

---

Soha nem veszek semmit, csak ha ki tudok tölteni egy darab papírt az indokaimról. - Warren Buffett

I never buy anything unless I can fill out on a piece of paper my reasons. - Warren Buffett

---

Soha nem tétovázom elmondani valakinek, hogy bika vagy medve irányvonalat látok. De nem mondom senkinek, hogy vásároljon vagy eladjon egy adott részvényt. Minden részvény ára lemegy medve piacon és felmegy bika piacon.  - Jesse Livermore

I never hesitate to tell a man that I am bullish or bearish. But I do not tell people to buy or sell any particular stock. In a bear market all stocks go down and in a bull market they go up.  - Jesse Livermore

---

Ritkán gondolom, hogy a piacnak igaza van. Azt hiszem, az osztalékot nem fizető részvények nem sokkal jobbak, mint baseball kártyák. Annyit érnek, amennyit valaki hajlandó fizetni értük. - Mark Cuban

I rarely think the market is right. I believe non dividend stocks aren’t much more than baseball cards. They are worth what you can convince someone to pay for it. - Mark Cuban

---

Emlékszem, mondtam a mentoromnak, Ha több pénzem lett volna,  jobb tervem lett volna. Gyorsan válaszolt: Szerintem, ha jobb terved lett volna, több pénzed lett volna. Látod, nem az összeg számít, hanem a terv. - Jim Rohn

I remember saying to my mentor, If I had more money, I would have a better plan. He quickly responded, I would suggest that if you had a better plan, you would have more money. You see, it's not the amount that counts; it's the plan that counts. - Jim Rohn

---

Egy évben kb. 15 percet töltök gazdasági elemzéssel. Akkor veszítesz pénzt a tőzsdén, ha a gazdasági képpel kezded. Azzal is 15 percet töltök egy évben, hogy tanulmányozzam, merre megy a tőzsde. - Peter Lynch

I spend about 15 minutes a year on economic analysis. The way you lose money in the stock market is to start off with an economic picture. I also spend 15 minutes a year on where the stock market is going. - Peter Lynch

---

Azt hiszem, az a titok, hogy ha sok a részvényed, abból néhány középszerű, néhány rendben van, és ha egy vagy kettő  remekül teljesít, akkor már mesés eredményt érhetsz el. És azt hiszem, néhány ember számára ez a csábító ígéret. - Peter Lynch

I think the secret is if you have a lot of stocks, some will do mediocre, some will do okay, and if one of two of 'em go up big time, you produce a fabulous result. And I think that's the promise to some people. - Peter Lynch

---

Azt szoktam mondani, A dolgok túl sokba kerülnek. Ezután a tanárom helyretett: A probléma nem az, hogy a dolgok túl sokba kerülnek. A probléma az, hogy nem engedheted meg magadnak őket.  Ekkor értettem meg végre, hogy a probléma nem az - a probléma én”. - Jim Rohn

I used to say, Things cost too much. Then my teacher straightened me out on that by saying, The problem isn't that things cost too much. The problem is that you can't afford it. That's when I finally understood that the problem wasn't it - the problem was me. - Jim Rohn

---

Úgy találtam, hogy amikor a piac lefelé megy és bölcsen  alapokat veszel, valamikor a jövőben örülni fogsz. Nem fogod ezt elérni, ha így értelmezed Most van itt a vásárlás ideje. - Peter Lynch

I’ve found that when the market’s going down and you buy funds wisely, at some point in the future you will be happy. You won’t get there by reading ‘Now is the time to buy.’ - Peter Lynch

---

Egy ón kupával koldulnék az utcán, ha a piacok hatékonyak lennének.  - Warren Buffett

I'd be a bum on the street with a tin cup if the markets were efficient  - Warren Buffett

---

Ha egy cég jól működik, végül a részvénye is követi.  - Warren Buffett

If a business does well, the stock eventually follows.  - Warren Buffett

---

Ha egy ember elszigetelten élne, jövedelme egyenlő lenne a termékének értékével. Ha uralkodó és tulajdonos lenne egy szigeten, a gyümölcsök, amiket termelne, a ruhák, amiket készítene önmagukban a jövedelmét képeznék. Ez már nem igaz, ha a kereskedelem megkezdődik.  - John Bates Clark

If a man were living in isolation his income would be literally his product. Make him the monarch and owner of an island, and the fruits that he raises and the clothing that he makes constitute, in themselves, his income. This ceases to be true when trading begins.  - John Bates Clark

---

Ha minden a közgazdászt összeeresztenénk, soha nem jutnának egyezségre.  - George Bernard Shaw

If all the economists were laid end to end, they'd never reach a conclusion.   - George Bernard Shaw

---

Ha az első alkalommal sikerül, ne próbáld többet a befektetést. - Warren Buffett

If at first you do succeed, quit trying on investing.’ - Warren Buffett

---

Ha a pozícióm ellenem játszik, rögtön lezárom, ha mellettem, megtartom. - Pual Tudor Jones

If I have positions going against me, I get right out; if they are going for me, I keep them. - Pual Tudor Jones

---

Ha az infláció továbbra is szárnyal, úgy kell majd dolgozni, mint egy kutya, csak azért hogy úgy éljünk, mint egy kutya. - George Gobel

If inflation continues to soar, you're going to have to work like a dog just to live like one. - George Gobel

---

Ha a befektetés szórakoztató, ha jól érzed magad, akkor valószínűleg nem keresel pénzt. A jó befektetés unalmas. - George Soros

If investing is entertaining, if you’re having fun, you’re probably not making any money. Good investing is boring. - George Soros

---

Ha a történelem jelentene mindent, a leggazdagabb emberek a könyvtárosok lennének.  - Warren Buffett

If past history was all there was to the game, the richest people would be librarians.  - Warren Buffett

---

Ha jól végezted a feladatodat, amikor részvényt vásároltál, az az idő, amikor el kell adni szinte soha nem jön el. - Philip Fisher

If the job has been correctly done when a common stock is purchased, the time to sell it is almost never. - Philip Fisher

---

Ha eladsz, meg fogsz élni. Ha befekteted az időt és a jó szolgáltatást egy ügyfélbe, akkor egy vagyont kereshetsz.  - Jim Rohn

If you a make a sale you make a living. If you make an investment of time and good service in a customer, you can make a fortune.  - Jim Rohn

---

Ha negyven-ötven éves korodra nem leszel pénzügyileg független, ez nem jelenti azt, hogy a rossz országban vagy rossz időben éltél. Ez egyszerűen azt jelenti, hogy rossz a terved.  - Jim Rohn

If you are not financially independent by the time you are forty or fifty, it doesn't mean that you were living in the wrong country or at the wrong time. It simply means that you have the wrong plan.  - Jim Rohn

---

Ha nem vagy hajlandó 10 évig megtartani egy részvényt, ne is gondolj arra, hogy 10 percig megtartod.  - Warren Buffett

If you are not willing to own a stock for 10 years, do not even think about owning it for 10 minutes.  - Warren Buffett

---

Ha olyan dolgokat veszel, amik nem kellenek, akkor hamarosan eladod azokat, amik kellenek. - Warren Buffett

If you buy things you don't need, you'll soon sell things you need. - Warren Buffett

---

Ha nem tudod, mi az a pénzügyi kimutatás, feltétlenül tudd meg további késlekedés nélkül. - Jim Rohn

If you don’t know what a financial statement is, make it a priority to find out without further delay. - Jim Rohn

---

Ha egész életedben folytatni szeretnéd a részvényvásárlást, akkor arra kell felhasználnod az árcsökkenéseket, hogy olcsóbb részvényeket adj a portfóliódhoz.  - Warren Buffett

If you expect to continue to purchase stocks throughout your life, you should welcome price declines as a way to add stocks more cheaply to your portfolio.  - Warren Buffett

---

Ha van olyan rendszered, ami pénzt hoz, akkor a pénz management lehet a különbség a siker és a kudarc között. - Monroe Trout

If you have an approach that makes money, then money management can make the difference between success and failure. - Monroe Trout

---

Ha következtetést vontál le a tényekből, és ha tudod, hogy a döntésed megalapozott, cselekedj akkor is, ha mások tétováznának vagy más véleményen lennének. - Benjamin Graham

If you have formed a conclusion from the facts and if you know your judgment is sound, act on it – even though others may hesitate or differ. - Benjamin Graham

---

Ha nem tudod elképzelni, hogy 20%-ot veszíts a tőzsdén,  ne foglalkozz részvényekkel. - John  Bogle

If you have trouble imagining a 20% loss in the stock market, you shouldn't be in stocks. - John  Bogle

---

Ha megtanulod, hogy bontsd ki a vitorlát, a szél mindig elvisz az álmaidhoz, a vágyott jövedelemhez, a tudat, pénztárca és a lélek áhított kincseihez. - Jim Rohn

If you learn to set a good sail, the wind that blows will always take you to the dreams you want, the income you want, and the treasures of mind, purse, and soul you want. - Jim Rohn

---

Ha levennénk a legjobb tizenöt döntésünket, elég átlagos eredményeink lennének. Nem volt nagy aktivitás, de pokolian sok türelmet igényelt. Ha ragaszkodsz az elveidhez, erőteljesen le tudsz csapni lehetőségekre, amikor megérkeznek. - Charlie Munger

If you took our top fifteen decisions out, we’d have a pretty average record. It wasn’t hyperactivity, but a hell of a lot of patience. You stuck to your principles and when opportunities came along, you pounced on them with vigor. - Charlie Munger

---

Szilárd meggyőződésem, hogy egy vállalat alapos megismeréséhez évekre, nem hónapokra van szükség. Befektetési elemzőként úgy gondolod, kívülről is érted az üzletet, de a valóság az, hogy ha egyszer bent vagy,  öt-tíz évbe kerül a tanulás.  - Chris Corrigan

I'm a firm believer that to really understand a business takes years, not months. As an investment analyst you think you understand a business from the outside, but the reality is that, once you are inside, you can go on learning for five or ten years.  - Chris Corrigan

---

A nyersanyag üzletben nagyon nehéz okosabbnak lenni, mint a legbutább versenytársad. - Warren Buffett

In a commodity business, it’s very hard to be smarter than your dumbest competitor. - Warren Buffett

---

Az üzleti életben, a versenytársak megharapnak, ha folyamatosan haladsz előre, ha megállsz, akkor lenyelnek. - William Knudsen Jr

In business, the competition will bite you if you keep running; if you stand still, they will swallow you.  - William Knudsen Jr

---

A növekvő vállalatok finanszírozásakor mindig az emberi tényezőt néztük, ami nem szerepel a mérlegben .. a management minőségét, különösen a vállalkozói lendületét. - Michael Milken

In financing growing companies, we always looked for human value that didn’t appear on the balance sheet.. the quality of management, especially its entrepreneurial drive. - Michael Milken

---

A befektetésben ami kényelmes, ritkán nyereséges. - Robert Arnott

In investing, what is comfortable is rarely profitable.
 - Robert Arnott

---

Az üzleti világban a visszapillantó tükör mindig világosabb, mint a szélvédő.  - Warren Buffett

In the business world, the rearview mirror is always clearer than the windshield.  - Warren Buffett

---

A tőzsdén - az idő nem pénz - az idő idő és a pénz pénz.
Gyakran a pénz, ami csak üldögél, később a megfelelő időben a megfelelő helyzetbe kerülve hatalmas vagyont kereshet - türelem - türelem. - Jesse Livermore

In the stockmarket - time is not money - time is time ­and money is money.
Often money that is just sitting can later be moved into the right situation at the right time and make a vast fortune – patience – patience. - Jesse Livermore

---

Ebben a szakmában, ha jó vagy,  tízből hatszor van igazad. Soha nem lesz igazad tízből kilencszer.  - Peter Lynch

In this business if you're good, you're right six times out of ten. You're never going to be right nine times out of ten.  - Peter Lynch

---

Akik nem tudják kezelni az érzelmeiket, nem alkalmasak arra, hogy befektetésekből profitáljanak. - Benjamin Graham

Individuals who cannot master their emotions are ill-suited to profit from the investment process. - Benjamin Graham

---

Fektess be magadba. A karriered a vagyonod motorja. - Paul Clitheroe

Invest in yourself. Your career is the engine of your wealth. - Paul Clitheroe

---

Befektetés pénz kihelyezése ma a holnapi több pénz érdekében. - Warren Buffett

Investing is laying out money today to receive more money tomorrow. - Warren Buffett

---

A befektetés gyakran arról szól, hogy kiről tudsz valamit, és nem arról, hogy mit tudsz. - Rene Rivkin

Investing is often about whom you know and not about what you know. - Rene Rivkin

---

A befektetés egyszerű, de nem könnyű. - Warren Buffett

Investing is simple, but not easy. - Warren Buffett

---

A befektetés azt jelenti, hogy pénzt teszel valamire, aminek jó esélye van a győzelemre a rövid-és középtávon, és még jobb, ha nem holtbiztos, a nyerési esélye hosszú távon. - Paul Clitheroe

Investing means putting your money on something that has a good chance of winning in the short to medium term, and an even better, if not dead-certain, chance of winning in the long term. - Paul Clitheroe

---

A befektetés kutatás nélkül, olyan, mint pókerezni, anélkül, hogy megnéznéd a kártyákat. - Peter Lynch

Investing without research is like playing stud poker without looking at the cards. - Peter Lynch

---

A befektetők nagy játékosok. Fogadnak valamire, kitartanak mellette, és ha minden balul sül el, akkor elveszítik az egészet. - Jesse Livermore

Investors are big gamblers. They make a bet, stay with it, and if all goes wrong, they lose it all. - Jesse Livermore

---

A befektetők nem szeretik a bizonytalanságot.  - Kenneth Lay

Investors don't like uncertainty.  - Kenneth Lay

---

A befektetők nagyon feledékenyek.  - Roman Abramovich

Investors have very short memories.  - Roman Abramovich

---

Azoknak a befektetőknek, akik túlfűtött piacon vásárolnak, fel kell ismernünk, hogy gyakran hosszabb időre van szükség, amíg még egy kiemelkedő cég értéke is felzárkózik az árhoz, amit fizettek.  - Warren Buffett

Investors making purchases in an overheated market need to recognize that it may often take an extended period for the value of even an outstanding company to catch up with the price they paid.  - Warren Buffett

---

A befektetők újra és újra eldobnak egy jó stratégiát csak azért, mert nem működött olyan jól az utóbbi időben, és szinte mindig éppen rosszkor hagyják abba.  - David Dreman

Investors repeatedly jump ship on a good strategy just because it hasn't worked so well lately, and, almost invariably, abandon it at precisely the wrong time - David Dreman

---

Nem szükséges rendkívüli dolgokat tenni ahhoz, hogy rendkívüli eredményeket érjünk el. - Warren Buffett

It is not necessary to do extraordinary things to get extraordinary results.’ - Warren Buffett

---

20 évig tart kiépíteni a hírnevet és öt perc alatt tönkre lehet tenni. Ha belegondolsz ebbe, másképp fogod csinálni a dolgokat.  - Warren Buffett

It takes 20 years to build a reputation and five minutes to ruin it. If you think about that, you’ll do things differently.  - Warren Buffett

---

Jobb olyan emberekkel tölteni az időt, akik jobbak nálad. Válassz olyan társakat, akinek jobb a viselkedése, mint a tiéd, és akkor abba az irányba sodródsz.  - Warren Buffett

It’s better to hang out with people better than you. Pick out associates whose behavior is better than yours and you’ll drift in that direction.  - Warren Buffett

---

Sokkal jobb, ha egy csodálatos céget veszel tisztességes áron, mint egy tisztességes céget csodálatos áron.  - Warren Buffett

It’s far better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price.  - Warren Buffett

---

Végül is az egyik legfontosabb dolog, hogy képesek legyünk nemet mondani egy befektetésre. - Henry Kravis

It’s one of the most important things at the end of the day, being able to say no to an investment. - Henry Kravis

---

Nagyon fontos pontosan tudni, anyagilag hogy állunk, anélkül, hogy becsapnánk magunkat. Csak ha tudod, hol vagy, akkor tudsz jó tervet készíteni arra, hogy hol akarsz lenni. - Jim Rohn

It’s very important to know exactly where you are financially, without kidding yourself. Only when you know where your are can you possibly have a good plan for going forward to where you want to be. - Jim Rohn

---

Mindig azt mondták, hogy a kisbefektetőnek nincs esélye. És ha ők (az emberek), elhiszik az elméletet, hogy a kisbefektetőnek nincs esélye, egy másik formátumban fektetnek be.  - Peter Lynch

It's always said the small investor doesn't have a chance. And if they (people) so believe this theory that the small investor has no chance, they invest in a different format.  - Peter Lynch

---

Nincs értelme esernyőt cipelni, ha a cipőd lyukas. - Warren Buffett

It's no use carrying an umbrella, if your shoes are leaking. - Warren Buffett

---

Nem az a kérdés, hogy mennyi pénzt keresel, hanem ahogy tartod a pénzt, milyen keményen dolgozik érted, és hány nemzedéken át tartod meg. - Robert Kiyosaki

It's not how much money you make, but how money you keep, how hard it works for you, and how many generations you keep for it. - Robert Kiyosaki

---

Nem arról van szó, hogy igazad van vagy nincs, hanem hogy mennyi pénzt keresel, ha igazad van, és mennyit veszítesz, ha tévedsz. - George Soros

It's not whether you're right or wrong that's important, but how much money you make when you're right and how much you lose when you're wrong. - George Soros

---

Úgy találtam, hogy amikor a piac lefelé megy és bölcsen  alapokat veszel, valamikor a jövőben örülni fogsz. Nem fogod ezt elérni, ha így értelmezed Most van itt a vásárlás ideje. - Peter Lynch

I've found that when the market's going down and you buy funds wisely, at some point in the future you will be happy. You won't get there by reading 'Now is the time to buy.'  - Peter Lynch

---

Több embert láttam elbukni ital és tőkeáttétel miatt – a tőkeáttétel kölcsönzött pénz. Ebben a világban tényleg nincs szükség nagy tőkeáttételre. Ha okos vagy, egy csomó pénzt kereshetsz hitelfelvétel nélkül. - Warren Buffett

I've seen more people fail because of liquor and leverage - leverage being borrowed money. You really don't need leverage in this world much. If you're smart, you're going to make a lot of money without borrowing. - Warren Buffett

---

Mivel a kereskedésben rengeteg stratégiát alkalmazhatunk, van egy egész sereg különböző védelmi módszer, és ezek kombinációi, amiket hasznosan alkalmazhatunk kereskedésünkben, bármelyik stratégiát használjuk.  - S.A.Johnston

Just as there are an enormous number of strategies we might employ in trading, there are a whole flock of different defenses, and combinations of defenses, that we might usefully apply during a trade in any particular strategy.  - S.A.Johnston

---

Tudd, mid van, és tudd, hogy miért van. - Peter Lynch

Know what you own, and know why you own it. - Peter Lynch

---

Rendkívül fontos tudni, mikor kell realizálni a veszteséget. Nagyon egyszerű: Ha a parketten nem realizálod a veszteséget, nem játszhatsz velünk sokáig. - Charlie P. DiFrancesca

Knowing when to take a loss is extremely important. It's very simple: If you don't take your losses in the trading pit, you can't play with us in the pit for very long. - Charlie P. DiFrancesca

---

Tanulj a hibáidból (lásd: veszteségek), már fizettél értük. - Robert Kiyosaki

Learn from your mistakes (i.e. losses) ; you’ve already paid for them. - Robert Kiyosaki

---

Olvassák csak idióták, amit idióták írtak.  - Warren Buffett

Let blockheads read what blockheads wrote.  - Warren Buffett

---

Inkább barátnak tekintsd a piaci ingadozásokat, mint ellenségnek; inkább profitálj az ostobaságból, minthogy részt vegyél bennük.  - Warren Buffett

Look at market fluctuations as your friend rather than your enemy; profit from folly rather than participate in it.  - Warren Buffett

---

Életünk legnagyobb és legmélyebb hatású befektetései közül soknak kevés, vagy semmi köze a pénzhez. - Danielle Quinn

Many of the biggest and most far-reaching investments we make in our lives are investments that have little or nothing to do with money. - Danielle Quinn

---

A piacok folyamatosan a bizonytalanság és a változás állapotában vannak és a pénzt abból kereshetjük, ha leszámolunk a nyilvánvalóval és a váratlanra fogadunk. - George Soros

Markets are constantly in a state of uncertainty and flux and money is made by discounting the obvious and betting on the unexpected. - George Soros

---

A piacokat úgy tervezték, hogy lehetővé teszi az egyénnek, hogy kielégítse saját igényeit és profitot szerezzen. Ez tényleg nagyszerű találmány, és nem becsülöm alá az értékét, de őket nem arra tervezték, hogy társadalmi szükségleteket elégítsenek ki.  - George Soros

Markets are designed to allow individuals to look after their private needs and to pursue profit. It's really a great invention and I wouldn't under-estimate the value of that, but they're not designed to take care of social needs.  - George Soros

---

A pénz jobb, mint a szegénység, már csak anyagi okok miatt.  - Woody Allen

Money is better than poverty, if only for financial reasons.   - Woody Allen

---

A pénz olyan, mint a trágya. Szét kell teríteni vagy bűzlik.  - J. Paul Getty

Money is like manure.  You have to spread it around or it smells.  - J. Paul Getty

---

A legtöbb esetben a részvényárak ingadozása mindkét irányban irracionális és túlzott a legtöbb emberbe beleivódott spekulációs vagy szerencsejátékos hajlamok következményeképpen, amelyek utat engednek a reménynek, a félelemnek és a kapzsiságnak.  - Benjamin Graham

Most of the time common stocks are subject to irrational and excessive price fluctuations in both directions as the consequence of the ingrained tendency of most people to speculate or gamble...to give way to hope, fear and greed. - Benjamin Graham

---

A legtöbb embert akkor érdeklik a részvények, amikor mindenki mást is. Akkor kell érdeklődni irántuk, amikor senki más nem teszi. Nem lehet azt vásárolni, ami népszerű és egyben jól járni.  - Warren Buffett

Most people get interested in stocks when everyone else is. The time to get interested is when no one else is. You can’t buy what is popular and do well.  - Warren Buffett

---

Apám mindig arra tanított, hogy tegyek többet, mint amennyit megfizetnek, hogy befektessek a jövőbe.  - Jim Rohn

My father taught me always to do more than you gat paid for as an investment in your future.  - Jim Rohn

---

Nehéz összeegyeztetnem a bruttó szokásaimat az én nettó jövedelmemmel. - Errol Flynn

My problem lies in reconciling my gross habits with my net income. - Errol Flynn

---

Soha ne számíts jó eladásra. Legyen a vételár annyira vonzó, hogy még egy középszerű eladás is jó eredményt adjon.  - Warren Buffett

Never count on making a good sale. Have the purchase price be so attractive that even a mediocre sale gives good results.  - Warren Buffett

---

Soha ne függj egyetlen bevételi forrástól. - Warren Buffett

Never depend on a single source of income. - Warren Buffett

---

Soha ne fektess be olyan üzletbe, amit nem értesz. - Warren Buffett

Never invest in a business you cannot understand. - Warren Buffett

---

Soha ne fektess be olyan ötletbe, amit nem tudsz illusztrálni egy zsírkrétával. - Peter Lynch

Never invest in any idea you can't illustrate with a crayon.  - Peter Lynch

---

Soha ne teszteld  a folyó mélységét mindkét lábaddal. - Warren Buffett

Never test the depth of the river with both feet. - Warren Buffett

---

Minden nagy kereskedő kilencven százaléka a kockázatkezelés. - Paul Taudor Jones

Ninety-percent of any great trader is going to be the risk control. - Paul Taudor Jones

---

Senki sem adhat neked tanácsot, miután egy darabig már gyűjtöttél. Ha nem élvezed, hogy saját döntéseket hozz, egyébként sem leszel nagy műgyűjtő. - Charles Saatchi

Nobody can give you advice after you've been collecting for a while. If you don't enjoy making your own decisions, you're never going to be much of a collector anyway. - Charles Saatchi

---

Senki sem képes megjósolni a kamatlábakat, a gazdaság és a tőzsde a jövőjét. Utasítsd el az összes ilyen előrejelzést és koncentrálj arra, ami éppen történik a vállalatokkal, amelyekbe befektettél. - Peter Lynch

Nobody can predict interest rates, the future direction of the economy or the stock market.  Dismiss all such forecasts and concentrate on what is actually happening to the companies in which you’ve invested. - Peter Lynch

---

Október: Ez az egyik különösen veszélyes hónap a tőzsdei spekulációra. A többiek a július, január, szeptember, április, november, május, március, június, december, augusztus és február. - Mark Twain

October:  This is one of the peculiarly dangerous months to speculate in stocks.  The others are July, January, September, April, November, May, March, June, December, August and February. - Mark Twain

---

Azokból a milliárdosokból, akiket ismerek, a pénz csupán kihozza az alapvető tulajdonságaikat. Ha hülyék voltak, mielőtt meggazdagodtak, ugyanolyan hülyék maradnak milliárdokkal is.  - Warren Buffett

Of the billionaires I have known, money just brings out the basic traits in them. If they were jerks before they had money, they are simply jerks with a billion dollars.  - Warren Buffett

---

Amint egy személy tapasztalatot és jó hírnevet szerez, egyre kevesebb pénzre van szüksége egyre nagyobb befektetések létrehozásához. - Robert Kiyosaki

Once a person gains experience and a good reputation, it takes less and less money to create bigger and bigger investments. - Robert Kiyosaki

---

Az egyik módja annak, hogy 1 millió dollárunk legyen, hogy 2 millió dollárral kezdjük és technikai elemzést használjunk.  - Ralph Seger


One way to end up with $1 million is to start with $2 million and use technical analysis.   - Ralph Seger


---

Csak olyasmit vásárolj, amit boldogan megtartanál akkor is, ha a piac bezárna tíz évre.  - Warren Buffett

Only buy something that you'd be perfectly happy to hold if the market shut down for ten years.   - Warren Buffett

---

Csak ha tudod, hol vagy, akkor tudsz esetleg egy jó tervet készíteni, hogy jutsz el oda, ahova menni akarsz. - Jim Rohn

Only when you know where your are can you possibly have a good plan for going forward to where you want to be. - Jim Rohn

---

Kedvenc tartási időnk az örökké.  - Warren Buffett

Our favourite holding period is forever.  - Warren Buffett

---

A türelem a siker kulcsa, nem a sebesség. Az idő a ravasz spekuláns legjobb barátja, ha helyesen használja. - Jesse Livermore

Patience is the key to success not speed. Time is a cunning speculator's best friend if he uses it right. - Jesse Livermore

---

Az embereknek szükségük van arra az ösztönzésre, hogy ha sikeresen fektetnek be, akkor tisztességes nyereséget érhetnek el. Ellenkező esetben leállnak a befektetéssel. - Steve jobs

People need to have the incentive that if they invest and succeed, they can make a fair profit. Otherwise they'll stop investing. - Steve jobs

---

Az emberek azért fektetnek be hozzánk, mert tetszik nekik a cégünk és ahogy vezetjük. Még mindig elkészítjük a negyedéves nyereség-előrejelzést, de nyíltan megmondjuk az embereknek, hogy a cég hosszú távú működését kellene nézni, és ez alapján kellene befektetni. - Jeffrey Immelt

People ought to invest in us because they like our company and the way they run it. We still do quarterly earnings guidance, but we tell people openly that they ought to look at the company for the long term and that's how they ought to invest. - Jeffrey Immelt

---

Az emberek azzal töltik az idejüket, hogy kitalálják, Az év melyik szakaszában kellene befektetni? Mikor kell befektetni?  Ez csupán időpocsékolás. Annyira hiábavaló. - Peter Lynch

People spend all this time trying to figure out What time of the year should I make an investment? When should I invest? And it's such a waste of time. It's so futile. - Peter Lynch

---

A magas szintű befektetők nem aggódnak, hogy a piac felmegy vagy le, mert a tudásuk lehetővé teszi számukra, hogy mindkét irányban pénzt keressenek. - Robert Kiyosaki

People who are high-level investors are not concerned about the market going up or going down because their knowledge will allow them to make money either way. - Robert Kiyosaki

---

Személy szerint én inkább azon aggódom, amit megtakarítok, nem azon, amit költök. - Paul Clitheroe

Personally, I tend to worry about what I save, not what I spend. - Paul Clitheroe

---

Az ár, amit fizetsz. Az érték, amit kapsz.  - Warren Buffett

Price is what you pay. Value is what you get.  - Warren Buffett

---

Akik egyszerűen a részvényelemzők ajánlásait követik, nem rúgnak labdába.  ... Tanulj vagy csődbe mész. - Vadym Graifer

Pure followers of stock pickers will never be around… Learn or you are bankrupt. - Vadym Graifer

---

Ne a pénzbe helyezd a bizalmadat, hanem helyezd a pénzedet a bizalomba. - Oliver Holmes

Put not your trust in money, but put your money in trust.  - Oliver Holmes

---

A valódi gazdaságélénkítés valódi befektetésből származik. - Tim Bishop

Real economic stimulus comes from real investment. - Tim Bishop

---

Ne feledd, az okos spekuláns mindig türelmes és van tartalék készpénze. - Jesse Livermore

Remember the clever speculator is always patient and has a reserve of cash. - Jesse Livermore

---

A kockázat úgy keletkezik, hogy a befektetők viselkedése megváltoztatja a piacot. A befektetők felviszik eszközök árát, felgyorsul a jelenlegi árnövekedés, amely egyébként a jövőben történt volna és ezáltal csökken a várható haszon.  - Howard Marks

Risk arises as investor behavior alters the market. Investors bid up assets, accelerating into the present appreciation that otherwise would have occurred in the future, and thus lowering prospective returns - Howard Marks

---

Jelentősen csökkenthető a kockázat, ha csak néhány befektetésre koncentrálunk. - Warren Buffett

Risk can be greatly reduced by concentrating on only a few holdings. - Warren Buffett

---

A kockázat abból származik, hogy nem tudod, mit csinálsz.  - Warren Buffett

Risk comes from not knowing what you’re doing.  - Warren Buffett

---

A kockázat Isten játékának része, az emberek és a nemzetek részére egyaránt.  - Warren Buffett

Risk is a part of God’s game, alike for men and nations.  - Warren Buffett

---

1. számú szabály: Soha ne veszíts pénzt. 2. számú szabály: Soha ne felejtsd el az első szabályt. - Warren Buffett

Rule No.1: Never lose money. Rule No.2: Never forget rule No.1. - Warren Buffett

---

Ha egy vészesen szivárgó hajóban találod magadat, valószínűleg hatékonyabb energiabefektetés átszállni egy másik hajóba, mint betömni a lyukat. - Warren Buffett

Should you find yourself in a chronically leaking boat, energy devoted to changing vessels is likely to be more productive than energy devoted to patching leaks. - Warren Buffett

---

Mivel a piac hajlamos az ellenkező irányba menni, mint amit az emberek többsége gondol, azt mondanám,  a TV-műsorokban látott emberek 95%-a a személyes véleményét mondja. És a személyes vélemények szinte mindig haszontalanok ... a tények és piacok sokkal megbízhatóbbak. - William O’Neil

Since the market tends to go in the opposite direction of what the majority of people think, I would say 95% of all these people you hear on TV shows are giving you their personal opinion. And personal opinions are almost always worthless … facts and markets are far more reliable. - William O’Neil

---

Valaki az árnyékban ül ma, mert valaki régen ültetett egy fát. - Warren Buffett

Someone’s sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago. - Warren Buffett

---

A spekulánsok gyakran tudatlanságból gyarapodnak, közhely, hogy ordító bika piacon felesleges a tudás és hátrányos a tapasztalat. De a spekuláns jellemző tapasztalata az ideiglenes profit és a végső veszteség. - Benjamin Graham

Speculators often prosper through ignorance; it is a cliché that in a roaring bull market knowledge is superfluous and experience is a handicap. But the typical experience of the speculator is one of temporary profit and ultimate loss. - Benjamin Graham

---

Részvénypiaci buborékok nem nőnek ki a semmiből. Szilárd valóság alapjuk van, de a valóságot torzítja egy félreértés.  - George Soros

Stock market bubbles don't grow out of thin air. They have a solid basis in reality, but reality as distorted by a misconception.  - George Soros

---

Ne próbáld megjósolni a tőzsde, a gazdaság, a kamatok irányát vagy a választások végkifejletét. - Warren Buffett

Stop trying to predict the direction of the stock market, the economy, interest rates, or elections. - Warren Buffett

---

A befektetés sikere nem függ az IQ-tól, amint a 25-ös szint felett vagy. Ha normális intelligenciahányadosod van, arra van szükséged, hogy irányítás alatt tudd tartani a sürgetést, ami más embereket bajba sodor, amikor befektetnek. - Warren Buffett

Success in investing doesn't correlate with I.Q. once you're above the level of 25. Once you have ordinary intelligence, what you need is the temperament to control the urges that get other people into trouble in investing. - Warren Buffett

---

Lőj gólt amikor csak lehet, de ne korhold magad, ha néhányat kihagysz. Egy kereskedés soha nem dobhatja meg vagy ürítheti ki a számládat. - Vadym Graifer

Take home runs when you can, but don’t beat yourself up about missing a few. One trade should never make or break your account. - Vadym Graifer

---

A hitelfelvevő a hitelező rabszolgájává válik. - Warren Buffett

The borrower becomes the lender's slave. - Warren Buffett

---

Az üzleti iskolák inkább jutalmazzák a bonyolult, összetett viselkedést, mint az egyszerű viselkedését, de az egyszerű viselkedés hatékonyabb. - Warren Buffett

The business schools reward difficult complex behavior more than simple behavior, but simple behavior is more effective. - Warren Buffett

---

A befektetés legfontosabb tényezője egy vállalat értékének meghatározása és reális vagy az alatti áron történő megvásárlása. - Warren Buffett

The critical investment factor is determining the intrinsic value of a business and paying a fair or bargain price. - Warren Buffett

---

A gazdaság ugyanannyira függ a közgazdászoktól, mint az időjárás a meteorológusoktól. - Jean-Paul Kauffmann

The economy depends about as much on economists as the weather does on weather forecasters. - Jean-Paul Kauffmann

---

A jó kereskedés összetevői: (1) a veszteség minimalizálása (2) a veszteség minimalizálása és (3) a veszteség minimalizálása. Ha ezt a három szabályt betartod, akkor lehet esélyed. - Ed Seykota

The elements of good trading are: (1) cutting losses, (2) cutting losses, and (3) cutting losses. If you can follow these three rules, you may have a chance. - Ed Seykota

---

A pénzügyi piacok általában kiszámíthatatlanok. Ezért legyenek különböző forgatókönyveid .. Az a gondolat, hogy ténylegesen meg lehet jósolni, mi fog történni, ellentmond a piacról alkotott felfogásomnak. - George Soros

The financial markets generally are unpredictable. So that one has to have different scenarios.. The idea that you can actually predict what's going to happen contradicts my way of looking at the market. - George Soros

---

A négy legveszélyesebb szó befektetésben Ezúttal más a helyzet.  - Sir John Templeton

The four most dangerous words in investing are 'This time it's different'.  - Sir John Templeton

---

A befektető-zseni felismeri a trend irányát - nem a csúcsokat és a mélypontokat kapja el. - John Bogle

The genius of investing is recognizing the direction of a trend – not catching highs and lows. - John Bogle

---

A cél az, hogy nyerjünk. Ez nem a pénzszerzésről szól.  - Roman Abramovich

The goal is to win. It's not about making money.  - Roman Abramovich

---

A lényeg az, hogy játsszunk, gyenge ellenfelek ellen és nagy tétekért játsszunk. - Warren Buffett

The important thing is to keep playing, to play against weak opponents and to play for big stakes. - Warren Buffett

---

Az egyéni befektetőnek következetesen befektetőként kell cselekednie és nem spekulánsként. - Ben Graham

The individual investor should act consistently as an investor and not as a speculator. - Ben Graham

---

A mai befektető nem profitál a tegnapi növekedésből.  - Warren Buffett

The investor of today does not profit from yesterday’s growth.  - Warren Buffett

---

A befektetőnek határozott eladási politikát kell kialakítania minden részvénykitettségére, a vételi technikájához illően. - Ben Graham

The investor should have a definite selling policy for all his common stock commitments, corresponding to his buying techniques. - Ben Graham

---

A befektető legfőbb problémája - és még a legnagyobb ellensége is valószínűleg saját maga. - Benjamin Graham

The investor’s chief problem – and even his worst enemy is likely to be himself - Benjamin Graham

---

A legfontosabb tényező, amely meghatározza a pénzügyi jövődet nem a gazdaság, a legfontosabb tényező a filozófiád. - Jim Rohn

The key factor that will determine your financial future is not the economy; the key factor is your philosophy. - Jim Rohn

---

A befektetés kulcsa, nem annak felmérése, hogy mennyire fog hatni a társadalomra egy iparág, illetve mennyire fog növekedni, hanem az adott cég versenyelőnyének, és mindenekelőtt az előny tartósságának meghatározása. - Warren Buffett

The key to investing is not assessing how much an industry is going to affect society, or how much it will grow, but rather determining the competitive advantage of any given company and, above all, the durability of that advantage. - Warren Buffett

---

A sikeres részvénykereskedés kulcsa, hogy ne ijedj meg tőle.  - Peter Lynch

The key to making money in stocks is not to get scared out of them.  - Peter Lynch

---

A befektetést és a spekulációt elválasztó vonal, amely soha nem tiszta és világos, még elmosódottabb lesz, amikor a legtöbb piaci szereplő nemrégiben győzött.  - Warren Buffett

The line separating investment and speculation, which is never bright and clear, becomes blurred still further when most market participants have recently enjoyed triumphs.  - Warren Buffett

---

A piac nem győzi le őket. Ők győzik le saját magukat, mert bár van agyuk, mégsem tudnak nyugodtan ülni.  - Jesse Livermore

The market does not beat them.  They beat themselves, because though they have brains they cannot sit tight.  - Jesse Livermore

---

A piac dönti el, mekkora nyereséget ad. Csak te tudod eldönteni, hogy mennyire korlátozod a veszteségedet. - Linda Raschke

The market will decide how much profit to give you. Only you can decide how much to limit your loss. - Linda Raschke

---

A legfontosabb minőségi mutató egy befektető esetében a vérmérséklet, nem az értelem. - Warren Buffett

The most important quality for an investor is temperament, not intellect. - Warren Buffett

---

Az egyetlen különbség a gazdag ember és a szegény ember között az, hogyan használják az idejüket. - Robert  Kiyosaki

The only difference between a rich person and poor person is how they use their time. - Robert  Kiyosaki

---

Az egyetlen alkalom, amikor érdemes ilyet vásárolni, az olyan  nap, amiben nincs y.  - Warren Buffett

The only time to buy these is on a day with no “y” in it.  - Warren Buffett

---

Az a személy, aki részvényt vásárol, biztos benne, hogy tud valamit, amit a másik személy, aki eladja neki, nem tud. Nincs nulla összegű játék a Wall Streeten. - Bernard Madoff

The person that is buying a share of stock is convinced he knows something that the other person who's selling it to him does not know. There's no zero sum game in Wall Street. - Bernard Madoff

---

A gazdag filozófiája a szegényhez képest ez: A gazdag befekteti a pénzt és elkölti, ami megmaradt, a szegény költi a pénzt és befekteti, ami megmaradt. - Jim Rohn

The philosophy of the rich versus the poor is this: The rich invest their money and spend what's left; the poor spend their money and invest what's left. - Jim Rohn

---

Az árváltozás mintázata arra emlékeztet, hogy minden fontos mozzanat  csak hasonló ármozgások ismétlődése, ha minél hamarabb megismerkedsz a múlt eseményeivel, képes leszel előre jelezni következő mozgásokat és helyesen és eredményesen cselekedni.  - Jesse Livermore

The price pattern reminds you that every movement of importance is but a repetition of similar price movements, that just as soon as you can familiarize yourself with the actions of the past, you will be able to anticipate and act correctly and profitably upon forthcoming movements.  - Jesse Livermore

---

A gazdag gazdagabb lesz. Nem csak azért, mert többlettel rendelkezik amelyet befektethet, hanem az érzelmi megkönnyebbülés miatt is, amit a vagyon következtében tapasztal meg. - Stuarte Wilde

The rich get richer. Not only because they have surpluses with which to invest, but because of the overriding emotional release they experience from having wealth. - Stuarte Wilde

---

A  pénz megkétszerezésének biztonságos módja, ha kettéhajtja és beteszi a zsebébe.  - Frank Hubbard

The safe way to double your money is to fold it over once and put it in your pocket.  - Frank Hubbard

---

A sikeres kereskedés titka, hogy fáradhatatlan, halhatatlan, és olthatatlan szomjúságot érezz az információ és a tudás iránt. - Paul Taudor Jones

The secret to being successful from a trading perspective is to have an indefatigable and an undying and unquenchable thirst for information and knowledge. - Paul Taudor Jones

---

A  befektetés szociális célja az időből és a tudatlanságból származó sötét erők legyőzése, amelyek beárnyékolják a jövőnket. - John Maynard Keynes

The social object of skilled investment should be to defeat the dark forces of time and ignorance which envelope our future. - John Maynard Keynes

---

A tőzsdét úgy tervezték, hogy pénzt irányítson át az Aktívtól a Türelmeshez. - Warren Buffett

The Stock Market is designed to transfer money from the Active to the Patient. - Warren Buffett

---

A legnagyobb pesszimizmus ideje a legjobb idő a vásárlásra és a legnagyobb optimizmus ideje a legjobb idő az eladásra. - John Templeton

The time of maximum pessimism is the best time to buy and the time of maximum optimism is the best time to sell. - John Templeton

---

A kereskedési rendszer biztosítja a kereskedőnek, hogy képes legyen irányítani saját érzelmi állapotát ahelyett, hogy azok ellenőrizzék őt.  - Howard Abell

The trading system gives the trader the ability to control his or her emotional states rather than allowing them to control him.  - Howard Abell

---

A trend a barátod.  - Alan Greenspan

The trend is your friend.  - Alan Greenspan

---

A legjobb pénzt a piaci fordulatokon lehet keresni.  - Paul Tudor Jones

The very best money is made at the market turns.  - Paul Tudor Jones

---

A győztes és vesztes tőzsdei kereskedés egyetlen titka, hogy  a lehető legkevesebbet veszítsd, ha éppen nincs igazad. - William O’Neil

The whole secret to winning and losing in the stock market is to lose the least amount possible when you’re not right. - William O’Neil

---

A világ nagyon gyorsan változik. A nagy nem veri meg a kicsit többé. A gyors veri meg a lassút.  - Rupert Murdoch

The world is changing very fast. Big will not beat small anymore. It will be the fast beating the slow.  - Rupert Murdoch

---

Azoknak, akik élvezik, amit csinálnak, a legrosszabb napjuk is jobb, mint a legjobb napjuk azoknak, akik nem szeretik.  - Jim Rohn

The worst days of those who enjoy what they do are better than the best days of those who don't.  - Jim Rohn

---

Ha a tőzsdén játszol, vannak időszakok, amikor a pénzt pihentetni kell – készpénzben várakozik a pálya szélén  - arra vár, hogy játékba kerüljön. - Jesse Livermore

There are times when playing the stock mar­ket that your money should be inactive - waiting on the sidelines in cash - waiting to come into play. - Jesse Livermore

---

A vállalatok számára nincs jobb befektetés, mint a saját dolgozók oktatása és fejlesztése. - Tony Robbins

There is no better investment that companies can make than in the education and development of their own people. - Tony Robbins

---

Ezek a nyilvánvalóan ösztönös emberi tulajdonságok a kereskedő végzetét jelentik – vedd ki a nyereséget, de játssz a veszteséggel. - William Eckhardt

These evidently instinctive human tendencies spell doom for the trader – take your profits, but play with your losses. - William Eckhardt

---

Ez nem olyan, mint a tiszta tudomány, ahol ezt mondod Aha, és megvan a válasz. Mire megvan az Aha, a Chrysler már megnégyszereződött, vagy a Boeing megnégyszereződött. Vállalni kell egy kis kockázatot. - Peter Lynch

This is not like pure science where you go, Aha and you've got the answer. By the time you've got Aha, Chrysler's already quadrupled or Boeing's quadrupled. You have to take a little bit of risk. - Peter Lynch

---

Akik nem hajlandók befektetni a jövőbe, nem érdemlik meg.  - H.W. Lewis

Those who are unwilling to invest in the future haven't earned one.  - H.W. Lewis

---

Az idő a kiváló cég barátja, a középszerű ellensége.  - Warren Buffett

Time is the friend of the wonderful company, the enemy of the mediocre.  - Warren Buffett

---

Az idő a barátod, az impulzus az ellenséged.  - Jack Bogle

Time is your friend; impulse is your enemy.  - Jack Bogle

---

Ahhoz, hogy pénzügyileg függetlenné válj, a jövedelmed egy részét tőkévé, a tőkét vállalkozássá, a vállalkozást pedig profittá, a profitot viszont beruházássá és a beruházást pénzügyi függetlenséggé kell alakítanod.  - Jim Rohn

To become financially independent you must turn part of your income into capital, turn capital into enterprise, turn enterprise into profit, turn profit into investment, and turn investment into financial independence.  - Jim Rohn

---

Amilyen mértékben elutasítod a kockázatot, ugyanolyan mértékben kerülöd majd el.  - Mark Douglas

To whatever degree you haven't accepted the risk, is the same degree to which you will avoid the risk.  - Mark Douglas

---

A kereskedés nem olyan munka, amiért órabért kapsz. Pénzt a helyes döntésekért kapsz. - Vadym Graifer

Trading is not a job where you get paid by the hour. You get paid for doing the right thing. - Vadym Graifer

---

A kereskedési méret olyan tényező, amit nem akarsz optimalizálni. Az optimum csak a szakadék szélén jön. - William Eckhardt

Trading Size is one aspect you don't want to optimize. The optimum comes just before the precipice.  - William Eckhardt

---

A kereskedés megfelelő kockázatkezelés nélkül olyan, mint a vezetés fék nélkül vagy a száguldozás kopott gumival – rendkívül veszélyes és árt az egészségnek. - Philip Carret

Trading without proper risk management is like driving without brakes or with worn out tire threads - it is extremely dangerous and bad for health. - Philip Carret

---

Ha megpróbálod elkerülni az elkerülhetetlent, katasztrofális vége lesz a kereskedésednek. - Mark Douglas

Trying to avoid something that is unavoidable will have disastrous effects on your ability to trade successfully. - Mark Douglas

---

Annak megértése, hogyan lehetsz jó befektető, jobb üzleti menedzserré tesz és fordítva. - Charlie Munger

Understanding how to be a good investor makes you a better business manager and vice versa. - Charlie Munger

---

Ha nem bírod nézni, hogy a részvényed 50%-kal csökken anélkül, hogy pánikba esnél, akkor ne tőzsdézz. - Warren Buffett

Unless you can watch your stock holding decline by 50% without becoming panic-stricken, you should not be in the stock market. - Warren Buffett

---

Az értékalapú részvény körülbelül annyira izgalmas, mint nézni ahogy a fű nő. De észrevetted már valaha, hogy mennyit nő a fű egy hét alatt? - Christopher Browne

Value stocks are about as exciting as watching grass grow. But have you ever noticed just how much your grass grows in a week? - Christopher Browne

---

Az üzletértékelés részben művészet, részben tudomány. - Warren Buffett

Valuing a business is part art and part science. - Warren Buffett

---

A volatilitás annak a tünete, hogy az embereknek fogalmuk sincs a mögöttes értékről. - Jeremy Grantham

Volatility is a symptom that people have no idea of the underlying value. - Jeremy Grantham

---

A Wall Street az egyetlen hely, ahova az emberek Rolls Royce-szal érkeznek, hogy tanácsot kérjenek azoktól, akik metróval jönnek. - Warren Buffett

Wall Street is the only place that people ride to in a Rolls Royce to get advice from those who take the subway. - Warren Buffett

---

A Wall Streeten nem tanulnak semmit  és mindent elfelejtenek. - Benjamin Graham

Wall Street people learn nothing and forget everything. - Benjamin Graham

---

Mindannyian tudjuk, hogy egy pénzösszeg nagysága jelentősen függ attól, hogy kapjuk vagy fizetjük. - Julian Huxley

We all know how the size of sums of money appears to vary in a remarkable way according as they are being paid in or paid out.  - Julian Huxley

---

Az iskolában megtanulunk keményen megdolgozni a pénzért. Olyan könyveket írok és olyan termékeket állítok elő, amelyek megtanítják az embereket, hogyan kell a pénzt keményen dolgoztatni.  - Robert Kiyosaki

We go to school to learn to work hard for money. I write books and create products that teach people how to have money work hard for them.  - Robert Kiyosaki

---

Nagyobb ösztönzést kell adni az embereknek, hogy  dolgozzanak, megtakarítsanak, befektessenek, hogy igazi jövőt hozzanak létre maguknak. - Suze Orman

We need to give people more of an incentive to work, to save, to invest, to create a true future for themselves. - Suze Orman

---

Akkor félek, amikor mások mohók, és csak akkor vagyok mohó, amikor mások félnek. - Warren Buffett

We simply attempt to be fearful when others are greedy and to be greedy only when others are fearful.   - Warren Buffett

---

Nos, az ingatlan mindig jó, amennyiben én vagyok az érintett. - Donald Trump

Well, real estate is always good, as far as I'm concerned. - Donald Trump

---

Nos, tudod, emberi lény voltam, mielőtt üzletember lettem.  - George Soros

Well, you know, I was a human being before I became a businessman.  - George Soros

---

Ami túl nagynak és kockázatosnak tűnik a többség számára, általában magasabbra kúszik, ami alacsonynak és olcsónak tűnik, általában lejjebb megy. - William O'Neil

What seems too high and risky to the majority generally goes higher and what seems low and cheap generally goes lower. - William O'Neil

---

Amikor részvényeket vásárolsz, kérdezd meg magadtól, megvennéd-e az egész vállalatot?  - Rene Rivkin

When buying shares, ask yourself, would you buy the whole company?  - Rene Rivkin

---

Amikor fiatal voltam azt hittem, hogy a pénz a legfontosabb dolog az életben, most, hogy öreg vagyok tudom, hogy az. - Oscar Wilde

When I was young I thought that money was the most important thing in life; now that I am old I know that it is. - Oscar Wilde

---

Amikor medve piacot érzek és eladok egy részvényt, minden egyes eladás alacsonyabb szinten történik, mint az előző értékesítés. Amikor vásárolok, az ellenkezője igaz. Emelkedő skálán kell vásárolni. Nem veszek részvényt, ha csökken az ára, akkor veszek, ha emelkedik. - Jesse Livermore

When I'm bearish and I sell a stock, each sale must be at a lower level than the previous sale. When I am buying, the reverse is true. I must buy on a rising scale. I don’t buy long stocks on a scale down, I buy on a scale up. - Jesse Livermore

---

Ha a vonzóak a részvények, megvásárolod őket. Persze, lehet hogy még lejjebb mennek. Vettem részvényt 12 dollárért és lement 2 dollárra, de aztán később felment 30 dollárra. Egyszerűen nem tudni, mikor a legolcsóbb. - Peter Lynch

When stocks are attractive, you buy them. Sure, they can go lower. I’ve bought stocks at $12 that went to $2, but then they later went to $30. You just don’t know when you can find the bottom. - Peter Lynch

---

Miért nem fekteted be a pénzed olyan vállalatokba, amiket igazán szeretsz? Ahogy Mae West mondta: Túl sok a jóból  csodálatos lehet. - Warren Buffett

Why not invest your assets in the companies you really like? As Mae West said, Too much of a good thing can be wonderful - Warren Buffett

---

Széles diverzifikáció csak akkor szükséges, ha a befektetők nem értik, amit csinálnak.  - Warren Buffett

Wide diversification is only required when investors do not understand what they are doing.  - Warren Buffett

---

Soha nem lehet megjósolni, mikor jön elő egy ismeretlen torpedó a sötétségből és töri össze egy részvény árát.  - Ralph Seger

You can never predict when that unknown torpedo will come out of the dark and smash the price of a stock.   - Ralph Seger

---

Te döntöd el a saját sorsodat, nem a piac. - Vadym Graifer

You decide your fate; the market doesn’t. - Vadym Graifer

---

Vannak recessziók, vannak tőzsdei árcsökkenések. Ha nem érted, hogy ez meg fog történni, akkor még nem állsz készen, nem leszel sikeres a piacon.  - Peter Lynch

You get recessions, you have stock market declines. If you don't understand that's going to happen, then you're not ready, you won't do well in the markets.  - Peter Lynch

---

Sok kezdő befektető lépett a piacra könnyű pénzt keresve, tekintet nélkül a fundamentumokra. Ezek a részvények füstté váltak. - Bernard Madoff

You had a lot of novice investors who got into the market looking for easy money, without any regard to the fundamentals. These stocks were running on fumes. - Bernard Madoff

---

Csak legyél opportunista, és próbáld kitalálni, mi teremt értéket  .. leginkább mi teremt növekvő értéket, és milyen kombinációkban. - John Malone

You just have to be opportunistic, and try to figure out what creates value.. where the bottom is, what creates incremental value, and in what combinations. - John Malone

---

A legtöbb pénzt medve piacon lehet keresni, csak nem veszik észre időben. - Shelby Davis

You make most of your money in a bear market, you just don’t realize it at the time - Shelby Davis

---

A személyes filozófiád határozza meg a leginkább, hogy működik az életed. - Jim Rohn

Your personal philosophy is the greatest determining factor in how your life works out. - Jim Rohn

---

A sikeres befektetés részben a karaktertől és a zsigerektől függ, részben pedig attól a képességtől, hogy mind a felbuzdulás magasságában, mind a kétségbeesés mélységében egyaránt  észrevedd, hogy ez is el fog múlni. - John Bogle

Your success in investing will depend in part on your character and guts, and in part on your ability to realize at the height of the ebullience and the depth of despair alike that this too shall pass. - John Bogle

---

A végső siker vagy kudarc attól a képességtől függ, hogy elég hosszú ideig figyelmen kívül tudod-e hagyni a világ gondjait  ahhoz, hogy sikeres legyen a befektetésed. Nem a fej, hanem a gyomor határozza meg a részvényes sorsát. - Peter Lynch

Your ultimate success or failure will depend on your ability to ignore the worries of the world long enough to allow your investments to succeed. It isn’t the head but the stomach that determines the fate of the stock-picker. - Peter Lynch

---Az Adatkezelési Tájékoztatót megismertem és hozzájárulok ahhoz, hogy az Adatkezelő az email címemet az általam megrendelt ingyenes termék és az ahhoz tartozó utánkövető levelek megküldése céljából kezelje.